All posts by Groenwerf Moderator

Certificaat Kleurkeur behaald!

By | Geen categorie | Geen commentaar

Kleurkeur: Aantoonbare bijdrage aan biodiversiteit

Sinds vandaag mag Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. zich met gepaste trots als één van de eerste bedrijven in Nederland certificaathouder van Kleurkeur noemen. 

Meer dan een papiertje
Dit certificaat, een initiatief van de Vlinderstichting, de Stichting Groenkeur en het Kennisplatform CROW, omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen.

                                                                                                 Stichting-Groenkeur

Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit. 

Visie
Al 80 jaar is onze organisatie actief in het openbaar groen en (kwetsbare) natuurgebieden.

Ecologie en biodiversiteit zijn thema’s die onlosmakelijk met ons bedrijf zijn verbonden.

De richtlijnen van Kleurkeur sluiten dan ook naadloos aan met ons ‘oog voor de natuur’.

Link Kleurkeur

Aanbrengen beplanting en bomen te Roodeschool

By | Geen categorie | Geen commentaar

In opdracht van De Wilde Wegenbouw uit Groningen hebben we onze bijdrage mogen leveren aan de reconstructie van de N363 in Roodeschool en Oosteinde.

Uiteraard ging het hier over de inrichting van het openbaar groen. Met groenblijvende heesters, Ligusterhagen en 42 bomen en grasstroken is de ‘nieuwe look’ van de N363 compleet.

Naast het aanplanten zijn we ook  verantwoordelijk geweest voor de grondverbetering van de plantvakken door deze op de juiste manier te bemesten en hebben we de jonge bomen verankerd met boompalen.

Er is een bewuste keuze gemaakt voor de boomsoorten die geplant zijn. Langs de N363 zijn voornamelijk Zuieiken en Iepen aangeplant.

Deze soorten groeien hoog en smal waardoor de weggebruikers hier in de toekomst er zo weinig mogelijk hinder van zullen ondervinden.

Ook in de keuze voor de ligusters is rekening gehouden met de verkeersveiligheid door te kiezen voor een laagblijvende soort.

7bc8fc60-a096-4265-9b78-97e2416e41e1    8e43f3d4-f43e-485c-954b-ac93a81b8480    09c32d87-3216-4c2d-846e-0aaa1f460749    a78d6bce-1cec-4ee4-8533-f54c25c5becf     a959536f-f29c-421f-9b25-c4f55832e2f6    5d4175a9-8f85-4762-af0d-5be69a160c1d

0fb83a9c-0145-442a-abdd-8d14fc7717ea

 

 

Stichting Oude Groninger Kerken plant “gouden boom”

By | Geen categorie | Geen commentaar

SOGK maakt gebruik van onze boomvoucher!

Commissaris van de Koning René Paas heeft maandag 28 oktober bij de kerk in Losdorp een “gouden boom” geplant.

Dit gebeurde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) waarvoor in mei 2019 ‘het Gouden Bomenfonds’ in het leven is geroepen.

Met dit nieuwe Gouden Bomenfonds wil de SOGK de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven van de SOGK continueren en indien noodzakelijk herstellen.

Binnenkort moeten bijvoorbeeld alle essen op het kerkhof van Wittewierum worden gekapt. Ze hebben essentaksterfte en bezwijken daaraan.

Middels dit fonds kunnen hier nieuwe bomen voor terug komen.

Deze ‘eerste’ boom is de concretisering van de boomvoucher die Groenvoorziening A.J. Van der Werf B.V. aanbood tijdens de jubileumviering van de SOGK in mei 2019.

SOGK besloot met de boomvoucher voor een Fagus sylvatica Dawyck Gold te kiezen. Een mooie symbolische keuze voor de start van het ‘Gouden Bomenfonds’!

Wij wensen hen veel succes met dit mooi initiatief.

e1ee1fd8-779b-4efd-b98e-da69691cb9a2 43bdffa1-bb2e-4921-81e3-62bbed873ae9

Herinrichting Bosbeek – Nijlandsloopje te Assen

By | Geen categorie, Nieuws | Geen commentaar

De Bosbeek, die in het Asser Bos ontspringt aan de Hertenkamp, en de Nijlandsloop in Assen-Oost weer krijgen hun oorspronkelijke vorm terug. “We laten beide beken weer mooi meanderen, zoals het honderden jaren geleden ook was. Nu is het hier en daar meer een rechte sloot in plaats van een natuurlijk stromende beek. Daar willen we vanaf”, aldus Wiersema.

Fiets- en wandelpaden
Ook worden de Bosbeek en de Nijlandsloop straks weer rechtstreeks op elkaar aangesloten, via een speciale duiker onder Europaweg-Zuid en het spoor door. Beide beken komen vervolgens uit op de Drentsche Aa.

Om dichtbij van de natuur te kunnen genieten, komen er nieuwe fietspaden en wandelpaden langs de kronkelende beken. Voor de zomer moet het allemaal klaar zijn.

Vandaag verrichtte wethouder Wiersema de starthandeling van het grootschalige natuurherstelproject, waar jaren voorbereiding aan vooraf ging. In de vorige bestuursperiode was toenmalig wethouder Alex Langius al met het project bezig.

Mooie duiker
“Dit stukje natuurherstel maakt deel uit van het grote FlorijnAs-project met verbetering van de weg- en waterverbindingen. En omdat van dit deelproject de kosten te hoog opliepen, is de dure waterverbinding gesneuveld. Maar een mooie duiker, met ook een flora- en faunapassage, volstaat ook prima. Alleen per fiets moet je straks ook over het spoor in plaats van eronderdoor”, zegt Wiersema. “Maar mooi wordt het zeker.”

Aan de oostkant heeft de gemeente Assen voorgaande jaren al meer natuur hersteld in het uitloopgebied richting het beekdal van de Drentsche Aa. Zo zijn er poelen en dobben aangelegd, en zijn asfaltpaden weggehaald, om de routes in het gebied natuurlijker te maken.

Maaibestek gemeente Westerkwartier

By | Geen categorie, Nieuws | Geen commentaar

We zijn los!

Deze week heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi aan de Hogeweg bij Den Horn het startsein gegeven voor het maaien van bermen en schonen van sloten.

De werkzaamheden worden vanaf vandaag uitgevoerd door S. Vogelzang en Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Wethouder Dijkstra-Jacobi: “Dit startsein is bedoeld als een kennismaking met de twee bedrijven. We zijn nu een grote gemeente met een totale oppervlakte van ca. 36.800 ha.

We willen dichtbij onze inwoners blijven. De medewerkers van beide bedrijven kennen het werkgebied van het Westerkwartier en hebben jarenlange ervaring in het onderhouden van de bermen en sloten in dit gebied.

In totaal gaat het om het onderhouden van ongeveer 240 ha bermen en 550 km sloten.”

 

Westerkwartier foto 2Westerkwartier foto 1

 

IMG_1009

Audit voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) trede 3 met succes afgerond

By | Geen categorie | Geen commentaar

PSO

Social Return en de PSO

Wat is Social Return on Investment (SROI), Social Return? Social Return of SROI bij aanbestedingen is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Overheden zoals gemeenten vragen bij overheidsopdrachten (inkopen en aanbestedingen) aan hun leveranciers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie zolang zij een overheidsopdracht van de gemeente uitvoeren. Dit wordt ook wel Social Return of SROI (Social Return on Investment) genoemd.

Social Return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contracteis en is dan niet vrijblijvend, anders gezegd: de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom of subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. Het begrip Social Return lijkt een containerbegrip door de diversiteit van gebruikte toepassingsvormen en definities door diverse overheden.

Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen!

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen. Het bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is van enorm belang voor de maatschappij. Hoe kunnen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie of arbeidshandicap op een duurzame en kwalitatief goede manier aan het werk? Het woud van complexe wet- en regelgeving, vele afkortingen en een diversiteit aan definities werpt onbedoelde hindernissen op. Diepgaande kennis van de materie, publiek-private samenwerking en duidelijk beleid zijn nodig om er nog meer gevoel bij te krijgen en om sociaal en inclusief ondernemen nog beter te integreren in het gemeentebeleid. De VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft april 2018 een Handreiking Social return gepubliceerd waarbij rekening wordt gehouden met deze componenten. Ook zijn er Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken, mogelijk gemaakt door de CROW. Lees hier meer over de toepassingsmogelijkheden van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten.

 

IMG_1004

 

Gezinsbode

Artikel Gezinsbode SWO-Groen

By | Geen categorie | Geen commentaar

De Wijert in Groningen Zuid is één van de vier aangewezen prioritaire wijken in Groningen in het kader van de wijkvernieuwing. Wijkvernieuwing is allang niet meer alleen een fysieke ingreep in het woningareaal maar een integrale benadering van fysieke, sociale en economische ontwikkeling.  De aanwijzing is het gevolg van de analyse dat er in deze wijken sprake is van een achterblijvende   ontwikkeling van de wijk ten aanzien van het Groninger gemiddelde.  Deze ontwikkeling van wijken wordt gemonitord in leefbaarheidsbarometers, wijkkompassen en is een weergave van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens op alle terreinen die invloed hebben op de leefbaarheid van de wijken.

Drie jaar geleden heeft het college van de gemeente Groningen een convenant gesloten met het onderwijs om op zoek te gaan naar verbindingen met ondernemers en bewoners die in de wijk belangen hebben en bij kunnen dragen aan de positieve ontwikkeling van de wijk. Dit is de Buurtsamenwerking Wijert/Helpman, hoofdkwartier van deze samenwerking is gevestigd in De Wijert aan de van Schendelstraat 9.

Om deze samenwerking ook daadwerkelijk effectief te kunnen richten op de opgaven in de wijk heeft de raad van de gemeente Groningen opdracht een experiment in De Wijert te doen met als achtergrond de vernieuwing van lokale democratie door de agenda van de wijk samen te laten stellen door alle belanghebbenden in de wijk. Deze samenspraak tussen alle partijen in de wijk is de Wijkdeal de Wijert genoemd.

De wijkdeal omvat vijf thema’s en tweeëntwintig verzamelprojecten. Alle belanghebbenden in de wijk hebben hieruit hun prioriteit kunnen kiezen in een stemweek in november 2017.  In de Top 10 van deze stemweek waren alle vijf projecten van Groen en openbare ruimte. Ze maakten zelfs vier van de top vijf uit.

 

Een groene, schone en veilige leefomgeving wordt door de betrokkenen dus niet alleen sterk gewaardeerd maar wordt zelfs als prioriteit verkozen. Daarnaast blijft het gegeven dat er in De Wijert maar ook in andere delen van de gemeente Groningen een grote groep burgers zijn die aan de zijkant van de maatschappij staan.

Dit zijn de belangrijkste redenen voor de Gemeente Groningen, TerraNext (volwassen onderwijs Terra) en drie grootgroenvoorzieners, Oosterhof Holman Groen BV, Groenvoorziening A.J van der Werf, SIGHT Landscaping (afgekort SWO)  om een verkenning aan te gaan om tot een innovatieve groene samenwerking te komen die kan acteren op de agenda van de wijk.

7

Nieuw materieel week 42

By | Geen categorie | Geen commentaar

Vorige week hebben we twee Kobelco midikranen van respectievelijk 8 en 9 ton in gebruik genomen. Beide machines worden momenteel gebruikt voor het opschonen van de watergangen.

8    2  4  6

Ook werd er door Groenoord onze nieuwe John Deere 6215R afgeleverd. Deze tractor wordt tijdens het najaar ingezet als tractor maai/zuigcombinatie.

In de winterperiode kan hij werkzaamheden met de mericrusher (verkleinen van houtopslag)  of onze grote houtversnipperaar verrichten.

 

bf91e3c4-9510-4c20-bb5f-2a00493f2cc9  b072a379-2513-430c-bc55-ce76113bf4a4  Jan....  Jan.  Jan..