Onderhoud watergangen 2018

Schoon water zonder overlast

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zullen wij vanaf begin september onderhoud plegen aan de watergangen in de stad Groningen en omgeving. We kregen deze opdracht op basis van ons plan van aanpak, waarin we bijzondere aandacht besteden aan het belang van communicatie met omwonenden. Het doel van de onderhoudswerkzaamheden  is schoon water zodat de aan- en afvoer van water niet belemmerd wordt.

Hierbij streven we tevens naar een behoud van de natuur. We willen voorkomen dat omwonenden overlast ervaren van onze werkzaamheden. Wij hebben er alle vertrouwen in al deze belangen te kunnen behartigen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze werkwijze of u heeft een andere vraag kunt u het onderstaande formulier invullen. U krijgt dan binnen één werkdag bericht van ons.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht