CO2-Prestatieladder en duurzaamheid

Wij als Groenvoorziening A.J. van der Werf hebben duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij halfjaarlijks updaten.

Graag houden wij u via deze pagina op de hoogte over alle ontwikkelingen die er bij ons gaande zijn op het gebied van CO2 reductie en geven wij u inzicht in ons eigen CO2 reductiebeleid. Hieronder is alle informatie te vinden, van onze reductiedoelstellingen tot de communicatieberichten.

A | Inzicht

Wij hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | Reductie

Om onze CO2 uitstoot te kunnen reduceren hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld. Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2019 5% CO2 te reduceren op scope 1 en 2. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Voor meer informatie over onze doelstellingen zie het document ‘CO2-reductieplan 2019’ en ‘CO2-reductiemaatregelen’.

C | Communicatie

Om betrokkenheid te creëren binnen ons bedrijf vinden we het noodzakelijk om structureel naar onze medewerkers te communiceren over onze resultaten en ze mee te laten denken over CO2-reductie. Dit doen wij onder andere middels nieuwsbrieven en werkoverleggen. Dit wordt minimaal halfjaarlijks gedaan. Zie hier ons laatste communicatiebericht.

D | Participatie

Wij nemen deel aan het Groencollectief Nederland. Niet alleen om te voldoen aan eis 3.D.1, maar ook om onze opgedane kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Voor meer informatie zie Groencollectiefnederland.nl.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Downloads

Emissie inventaris 2015

Emissie inventaris 2016

Sector initiatief

Energie actieplan 2016

Energie actieplan 2017 (1)

Energie actieplan 2017 (2)

Footprint 2015

Footprint 2016 (1)

Footprint 2016 (2)

Footprint 2017

Footprint 2017 (2)

Toolbox (1)

Toolbox (2)