IMG_20170216_113424

EENUM Aan de noord-oostkant van de kerk van Eenum is het sinds vorige week een en al bedrijvigheid. Er is een start gemaakt met de herinrichting van Poortven.

Na drie jaar overleg met de Vereniging Dorpsbelangen in Eenum en de gemeente Loppersum wordt het recreatiegebied op de gedeeltelijk afgegraven wierde afgemaakt.

Als een van de eerste dorpen in de gemeente Loppersum heeft Dorpsbelangen in maart 2015 bijna 10.000 euro ontvangen via het Loket Leefbaarheid voor de realisatie van deze plannen. Aangezien dit financieel niet genoeg was om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is er in oktober 2016 een beroep gedaan op de provincie Groningen in het kader van het uitvoeringsprogramma leefbaarheid om ook 10.000 euro beschikbaar te stellen. Dat is inmiddels gehonoreerd.

Het grootste probleem in dit recreatiegebied was de wateroverlast, waardoor de lindebomen afsterven. Door middel van het aanbrengen van drainage wordt dit probleem nu opgelost. Er worden nieuwe bomen aangeplant, het terrein wordt geëgaliseerd en er wordt een kikkerpoel gegraven waarvan de vrijgekomen grond gebruikt wordt voor de opvulling van het terrein. Verder staat er al een ooievaarsnest en is een begin gemaakt met de botenhelling.

Op de aanwezige voetpaden worden nieuwe schelpen aangebracht. Midden in het gebied wordt door middel van een hergebruikt bushokje een rustpunt gecreëerd,. Deeze wordt later nog aangekleed met klimplanten om een landelijke uitstraling te verkrijgen. In de hoek van het kunstmonument (hek van de Borg in Eenum) wordt een prairietuin aangelegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma AJ.v/d Werf Groenvoorziening, in opdracht van de Gemeente Loppersum.

(Bron: Eemsbode 20-2-2017)

IMG_20170216_151048

Meer foto’s van dit project kunt u vinden onder het tabblad foto’s