Nieuws

Samenwerking Fivelingo breidt zich uit

By Nieuws

Vanaf april dit jaar is de samenwerking voor wat betreft de uitvoering van het gehele groenonderhoud voor de gemeente Loppersum met het SW bedrijf Fivelingo een feit. Koenraad en Bert verzorgen samen met 12 collega’s van Fivelingo het complete onderhoud. Op de foto ziet u de kerels die de genoemde werkzaamheden uitvoeren.

Rob van der Werf: “In het verleden heb ik me wel eens kwaad gemaakt over het feit dat een bedrijf als Fivelingo zich als ondernemer opstelde in de markt die wij met ons bedrijf bedienen. Ik ervoer dit als oneerlijke concurrentie. Een sw-bedrijf wordt immers uit overheidsgelden betaald en heeft niet de ondernemingsrisico’s die wij als regulier groenbedrijf wel hebben. Wij moeten onze investeringen en loonkosten uit eigen gelden betalen. Maar dat ging ook weer over. Als ondernemer moet je oplossingen bedenken. Aan kwaadheid heb je niets. Samenwerking of overleg, vind ik, is altijd de betere optie. Dus zijn wij met Fivelingo om tafel gaan zitten. Daar is veel uit voortgekomen. Er werd iemand vanuit Fivelingo bij ons gestationeerd die de groenervaring en -bagage meebracht die wij zochten. Hij werkt nog steeds bij ons. Maar wat er ook uit voortkwam, was meer wederzijds begrip. Daar heb je ook wat aan. Laat ik een voorbeeld geven… In veel aanbestedingen is een paragraaf met een mvo-verplichting opgenomen waaraan je als uitvoerder moet voldoen. Zo’n paragraaf kan te maken hebben met invulling op het gebied van verantwoord flora- en faunabeheer, maar ook met een sociale invulling – zoals de inzet van herintreders. Ik kan begrijpen dat een overheidsinstelling in zee wil gaan met een bedrijf als Fivelingo met het oog op die sociale aspecten, ook al kunnen wij het werk scherper aanbieden. In het verleden was ik teveel van puur financieel-economische ondernemersargumenten uitgegaan: kwalitatief hoogwaardig werk leveren tegen een goede prijs. Dat was – en is – onze sterkste kant.

“Ik geloof in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons is het geen modeverschijnsel. Wij willen er ook bedrijfskundig inhoud aan geven. Daar waar we kunnen. Als ondernemer wil ik dat onze eigen organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. In dit kader hebben we onlangs nóg twee mensen via Fivelingo in onze organisatie opgenomen. Eigen medewerkers vinden het veelal geen enkel probleem om te werken met mensen met een beperking. Het zijn gewoon nieuwe, verse collega’s. Iedereen die nieuw binnenkomt, moet worden ingewerkt; nieuwe mensen moeten altijd even wennen, toch? Elke mens heeft sterke en zwakkere kanten. Het prettige van Fivelingo is dat ze je bijstaan. Tips geven. Bovendien, na het gesprek met Fivelingo heb ik sterk de indruk gekregen dat we collega’s zijn en geen concurrenten. We kunnen terugvallen op elkaars expertise, bijspringen waar nodig. Werken met Fivelingo is samenwerken. En dat bevalt prima.”

Beachvolleybal en Bedrijvenvoetbal 2013

By Nieuws

Vrijdag 14 juni jl. hebben wij deelgenomen aan het beachvolleybaltoernooi in Bedum. Het toernooi werd georganiseerd door de lokala volleybalvereniging DIO BEdum. Wij hebben het leuke toernooi met een vijfde plaats afgelsoten.

Op vrijdag 21 en 22 juni waren we ook weer met een team aanwezig op het bedrijvenvoetbaltoernooi in Bedum. 30 teams van Bedumer bedrijven streden deze beide dagen om als winnaar uit de bus te komen. Al met al konden wij weer spreken van een geslaagd toernooi.

Beurs Eemshaven 12 en 13 juni aanstaande

By Nieuws

Op bovengenoemde dagen zullen wij in samenwerking met Fivelingo en Vertisol deelnemen aan de Eemsdeltabeurs in de Eemshaven. Indien u de beurs wenst te bezoeken kunt u een e-mail sturen naar info@groenwerf.nl. Wij zorgen er dan voor dat u in het bezit komt van een toegangskaart. U kunt uiteraard ook bellen naar 050-3012500.

Sinds de grote vlucht van de Eemshaven en de industriële bloei van het gehele  Eemsdelta gebied, is de behoefte aan een fysiek platform voor contact tussen de  bedrijven alleen maar groter geworden.Dat is ook gebleken tijdens de eerste editie  van de Eemsdelta Expo. Daarom hebben Groningen Seaports, Eemshaven.info,  SBE, BBE en de uitgever van het vakblad Eemsdelta Kringen besloten woensdag 12 en donderdag 13 juni 2013 voor de tweede maal de EEMSDELTA EXPO te  organiseren. De vakbeurs wordt georganiseerd in een luxe tijdelijk paviljoen dat geplaatst gaat  worden in de Eemshaven.

De vakbeurs is geopend op:

woensdag 12 juni van 12.00 tot 22.00 uur en

• donderdag 13 juni van 10.00 tot 18.00 uur.

MEER DAN EEN VAKBEURS ALLEEN

Centraal op de beursvloer van de EEMSDELTA EXPO wordt een congresruimte  ingericht waar diverse inlooplezingen worden verzorgd. Logisch is dat  duurzaamheid en energie en dan met name windenergie een belangrijk thema van  het congres zal worden. Ook deelnemende bedrijven kunnen een bijdrage aan de  inlooplezingen leveren.

UNIEKE LOCATIE

Midden in de Eemshaven verschijnt voor deze vakbeurs een luxe tijdelijk paviljoen  van ongeveer 5.000 m2 groot met voldoende gratis parkeerplaatsen en een  perfecte horeca. Alleen al de bouw van het complex zal veel aandacht vragen in de regio.

Raadpleeg voor meer info www.eemsdeltaexpo.nl

Naast BRL Groenkeur Groenvoorziening nu ook BRL Boomverzorging

By Nieuws

Groenvoorzieningen

De eisen aan het certificaat Groenvoorzieningen zijn afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen. Ook de basis voor veiligheid is geborgd. Voor standaardwerken volstaat het certificaat Groenkeur BRL Groenvoorzieningen. Bij projecten waar kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer wordt het certificaat als inschrijfeis geadviseerd.

De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht de groenvoorziener om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. Met ons onafhankelijke kwaliteitskeurmerk kunnen Groenkeur-ondernemers zich onderscheiden op de markt.

Wij bevorderen het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen, onze zogenaamde beoordelingsrichtlijnen. Aan de hand van een onafhankelijke toetsing wordt beoordeeld of bedrijven het keurmerk verdienen. Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven garanderen organiseren wij nazorg op terreinen van garantie, nakoming en geschillen.

Wie kiest voor een Groenkeur-ondernemer kiest voor kwaliteit in uitvoering en dienstverlening.

Boomverzorging

Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.

Het Groenkeur certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

  1. Kennisdeling
  2. Veiligheid
  3. Technische eisen voor oplevering

De Groenkeur-boomverzorger werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).