Nieuws

Sluiting feestdagen 2022/2023

By Nieuws

We zijn gesloten van vrijdag 23 december tot en met dinsdag 10 januari 2023.

Wij willen iedereen bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar.

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV en De Roo Drente BV wensen u mooie feestdagen

en een mooi begin van het nieuwe jaar!

Voor dringende zaken kunt u bellen met 06-53 35 26 25.

Biodiversiteit in beeld

By Nieuws

Mooi om waar te nemen! In opdracht van het crematorium O&S in Groningen hebben we tijdens de aanleg van de tuin een bloemenmengsel ingezaaid. Tijdens de flora- en fauna controle voor het maaien van dit mengsel kwam onze collega een pop tegen van de sint-jansvlinder (Foto 1). De sint-jansvlinder is een nachtvlinder die dagactief is (Foto 2).

Promotiedagen 2022

By Nieuws

De plek voor ontmoeting, kennis en inspiratie waar zakelijk Noord-Nederland elkaar versterkt! Bezoek ons op de promotiedagen op 8 en 9 november. Wij staan samen met onze collega-ondernemers uit Het Hogeland op ‘Het Hogelandplein’. Je vindt ons op stand nummer 6036. We heten je van harte welkom!

Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

By Nieuws

We merken als Vlinderstichting dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. De sterke achteruitgang van biodiversiteit en de insecten in het bijzonder heeft veel mensen en organisaties wakker geschud en velen proberen hier iets aan te doen. Gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Gelukkig leidt die vergrote aandacht ook tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen die het college oproepen om actie te ondernemen, maar soms is dat nog vrij vaag. Op andere plekken wordt het echt concreet. Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze deze week de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd, waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer. Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief ‘Prachtlint’ in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. Kort geleden volgden vijftig mensen, van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties, maar ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard de cursus Kleurkeur. We zullen dit zeker terug gaan zien in nog meer natuur.

Bron: https://www.naturetoday.com/

Kleurkeur voor Innovatieprijs

In januari 2021 staat de vakbeurs Infratech gepland. Daar komen ecologisch bermbeheer en Kleurkeur nadrukkelijk in beeld. Op deze beurs laten leveranciers en dienstverleners zien wat ze in huis hebben om de infrastructuur van Nederland in goede conditie te houden. Deze beurs kan nog wel wat ‘kleur’ gebruiken en Stichting Groenkeur en De Vlinderstichting hebben het project ‘Kleurkeur’ ingediend voor de innovatieprijs. In het afgelopen jaar is, samen met een groot aantal partners (onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, CROW en aannemers) hard gewerkt om in Kleurkeur richtlijnen op te stellen voor Ecologisch Bermbeheer. Langs onze infrastructuur en in het stedelijk gebied liggen vele duizenden hectares potentiële natuur, die niet als zodanig functioneren omdat die als gazon worden beheerd of worden geklepeld. Binnen Kleurkeur gaan opdrachtgevers, zoals gemeenten en waterschappen, samen met de opdrachtnemer, vaak een aannemersbedrijf, plannen maken en uitvoeren om het beheer zodanig uit te voeren dat de natuurwaarden worden behouden of verbeterd. We zien de belangstelling hiervoor sterk toenemen en velen volgen de Kleurkeur-cursussen. Zo krijgen we echt meer kleur en meer biodiversiteit in onze bermen!

Compilatie van onze werkzaamheden in week 39

By Nieuws
 

Hierbij een aantal foto’s van onze werkzaamheden van de afgelopen week.

Werk in uitvoering: onderhoud bermen en sloten in Het Hogeland

By Geen categorie, Nieuws

Bedum – In opdracht van de gemeente Het Hogeland is Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. inmiddels druk bezig met het maaien van de gemeentelijke bermen en het opschonen van de sloten.

Lokale aannemer
De komende maanden wordt er hard gewerkt in de bermen en sloten van Het Hogeland. Deze opdracht is na een aanbesteding, waarbij kwaliteit een belangrijke rol speelde, gegund aan Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum en heeft betrekking op de gebieden van de voormalige gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
De uitvoering is hiermee volledig in lokale handen. Het werk wordt uitgevoerd met eigen materieel (zie: foto hier onder) bediend door medewerkers uit de eigen regio.

Lokale inzet waarborgt een grote gebiedskennis en is bovendien de meest duurzame oplossing door het minimale woon-werkverkeer.

Lokale oplossingen
Het streven is om in geval van mandelige sloten zo veel mogelijk vrijkomend maaisel te verwerken op de aangrenzende percelen. Dit in ruil voor het kosteloos maaien van de gehele sloot. Van der Werf doet dan ook een oproep aan alle aangrenzende perceeleigenaren zich de komende periode te melden op het moment dat de gewassen zijn geoogst zodat hierover nadere afspraken over kunnen worden gemaakt.
Dit kan telefonisch via 050-3012500.

Oog voor de natuur
Duurzaamheid en biodiversiteit zijn, zeker voor een bedrijf dat actief is in het groen, belangrijke en vaak terugkerende thema’s. De opdracht van Het Hogeland is hierop geen uitzondering. Een groot deel van het gebied wordt inmiddels ‘Ecologisch gemaaid’. Hierbij wordt het gras uit de bermen na het maaien verwijderd. Het effect hiervan is een verschraling van de bodem waardoor bloemen meer kansen krijgen. Deze hebben op hun beurt weer een positief effect op de aanwezigheid van bijen, vlinders en insecten.

De komende tijd kunt u de medewerkers van Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. aan het werk zien in Het Hogeland. Spreek ze bij vragen gerust aan. Denk hierbij wel om uw en onze veiligheid. Er wordt gewerkt met grote machines en het is van belang goed oogcontact met de machinist te maken voordat u de machine benaderd.

U kunt bij vragen ook contact opnemen met het bedrijf in Bedum via 050-3012500 of info@groenwerf.nl.