Skip to main content

Meerjarenplan Duurzaamheid Groenkeur

Inleiding

De BRL Groenvoorziening versie 2023 vraagt om een meerjarenplan met daarin de doelen op het gebied van duurzaamheid. Ook is het een eis om op de eigen website de duurzaamheidsambitie en de voortgang van de realisatie vanuit het meerjarenplan te communiceren. Middels onderstaand meerjarenplan wordt invulling gegeven aan deze eis.