Er gaat niets boven Groningen. De binnenstad is niet allen sfeervol door de historische bebouwing, maar vooral door de inwoners, die we Stadjers noemen: studenten, kunstenaars, ondernemers maken Groningen tot een kleine Metropool.

Maar Groningen heeft nu ook een woonwijk waar singels, vijvers, plantsoen en grasvelden het beleid bepalen. Die wijk is Helpermaar, een eigentijdse stadswijk waar water en groen de ruimte krijgen. Om te wandelen, te sporten en te spelen.

Helpermaar ligt op het snijvlak van de Hondsrug en laag poldergebied; het oostelijke deel van de wijk glooit, het westen is vlak. Water krijgt ruim baan in de wijk met zijn vijvers en sloten. Bijzonder detail: de Helpermaar, een wetering met een geschiedenis die teruggaat tot in de Mideeleeuwen, is in ere hersteld en opnieuw gegraven.

Ook het groen krijgt ruim aandacht. Onlangs is een deel van deze woonwijk ingezaaid met een bloemenmengsel. Het mengsel is samengesteld door Gert-Jan Koopman, werkzaam als natuurtechnisch adviseur bij Heem. Het mengsel draagt bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het geeft de leefomgeving een hoge belevingswaarde zoals u ook de foto’s kunt waarnemen. Wij en Heem streven ernaar om deze verscheidenheid aan levensvormen te vergroten. Daarbij kunnen ook omstandigheden worden gecreeërd die bepaalde soorten ondersteunen, bijvoorbeeld door toepassing van zogenaamde doelvegetaties. Dit zijn vegetaties die bewust woredn aangebracht omdat bepaalde soorten vlinders, vogels, zoogdieren of amfibieën ervan afhankelijk zijn.

Onder het item foto in de menubalk treft u meerdere foto’s aan.