Omvormen gazon naar Bloemenweide

Vorige week zijn we gestart met het omvormen van een gazon naar een bloemenweide. Deze optie geldt als een pilot voor de gemeente Veendam om te bekijken of deze aanleg een bezuiniging in het beheer kan opleveren. De onderhoudskosten per m2 worden lager en de attentiewaarde wordt verhoogd. Door de aanleg van deze bloemenweide krijgt dit gedeelte ook een andere uitstraling c.q. functie. De beschoeiing die ook aan vervanging toe was, wordt derhalve ook niet hersteld en kiest men er ook voor om de oever een natuurlijke uitstraling te laten geven.