Vijverranden opschonen

Herleggen bestrating en aanbrengen nieuwe beschoeiing

Snoeien bomen aan de Emmalaan m.b.v. klimtechniek

Moestuinbakken hersteld en vernieuwd bij het MFC de Wijert

Leveren en aanbrengen nieuwe beschoeiing

Uitdunnen bos achterzijde woning

Natuurwerkzaamheden te Elp

Aanbrengen beplanting Hamburgervijver te Groningen

Natuurwerkzaamheden Staatsbosbeheer te Elp

Snoeiprogramma op het recreatiepark Land van Bartje te Ees