De Roo Drente BV verzorgt voor diverse gemeentes, waaronder de gemeente Emmen, het onderhoud aan de wegbermen. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verlagen en herstellen van de wegbermen.

Gedurende het jaar worden de verschillende wegbermen kapot gereden. De grote gaten die hierdoor ontstaan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Wij herstellen dit, zodat de bermen in een goede staat verkeren en gevaarlijke situaties door onveilige bermen worden voorkomen.

Het verlagen van de wegbermen wordt gedaan, omdat door te hoge wegbermen een slechte afwatering ontstaat en de wegmarkeringen vaak minder zichtbaar zijn, waardoor gevaarlijke situaties makkelijker ontstaan. Door de wegbermen met enkele centimeters te verlagen is de afwatering weer in orde en zijn de markeringen weer zichtbaar. Naast een veiligere situatie zorgen goed onderhouden wegbermen voor het behoud van een asfaltverharding.

Onze werkwijze wordt hieronder kort  weergegeven.

Film 1, film 2, film 3, film 4