Het nieuwe kunstgrasveld op het sportcomplex in Bedum kan worden gebruikt. Het veld is op vrijdag 30 augustus gekeurd door de onafhankelijke instantie Kiwa ISA Sport uit Arnhem. Die keuring is met glans doorstaan. Controleurs van het keuringsinstituut hebben het nieuwe veld gecontroleerd aan de hand van criteria van NOC*NSF en de KNVB. Daarbij zijn ze niet tegen problemen aangelopen. Het veld mag daarmee met ingang van de nieuwe voetbalcompetitie door de SV Bedum worden gebruikt.

Met de aanleg van het veld – een lang gekoesterde wens van voetballend Bedum – werd in mei begonnen. Veel werkzaamheden rondom het veld zijn door  vrijwilligers van de, toen nog, twee Bedumer voetbalverenigingen uitgevoerd. De afgelopen vakantieperiode hebben vrijwilligers ook de voetbalkantine opgeknapt.

De voetbalverenigingen droegen bij

Het veld beschikt als een van de eerste in Noord Nederland over Led-verlichting. De aanleg daarvan werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, NAM. De Bedumer raad besloot eind vorig jaar groen licht te geven voor de aanleg van kunstgras op het Bedumer sportcomplex. Daarbij werd als voorwaarde gesteld dat de twee Bedumer voetbalverenigingen, die van het voorjaar fuseerden tot SV Bedum, een ‘substantiële bijdrage’ aan de aanleg zouden leveren. Dat is dus gebeurd. De gemeente investeerde vier ton in de voorziening.

Het veld wordt waarschijnlijk op zaterdag 21 september officieel geopend. SV Bedum en de gemeente werken aan een programma voor die opening.