Begraafplaatsen gemeente Loppersum op orde

In samenwerking met SW bedrijf Fivelingo maken wij in opdracht van de gemeente Loppersum de begraafplaatsen binnen deze gemeente op orde.

Het beheer en het onderhoud van de begraafplaatsen in de gemeente Loppersum moest beter, besloot het college van Loppersum in 2012. Door ouderdom en verwaarlozing van graven, geen technisch beheer en gebrekkig onderhoud, zijn de begraafplaatsen sleets geworden. Begin 2013 werd het project ‘Begraafplaatsen op orde’ gestart en in fasen uitgevoerd. Een prachtproject om met Groenvoorziening A.J. van der Werf BV in samen te werken, zegt hoofd groenvoorziening van Fivelingo, Peter van Tholen. “De gemeente Loppersum vroeg ons als groenaannemer van de gemeente plaats te nemen in de klankbordgroep Begraafplaatsen op orde. Toen er een plan was, vonden wij het werk direct erg geschikt voor de winter en voor onze samenwerking met Groenvoorziening van der Werf. Normaal gesproken hebben we een gat in de werkzaamheden in de winter, maar nu konden we het hele seizoen aan de slag blijven. En bovendien is het natuurlijk een mooie grote opdracht voor de afdeling metaal binnen Fivelingo, vanwege al het cortenstaal dat nodig is.”

Opwaarderen

De begraafplaatsen in Loppersum en Middelstum zijn bijna klaar. Menno Smit, projectleider beheer openbare ruimte bij de gemeente Loppersum noemt het resultaat keurig. “Het wordt heel mooi, wij zijn er tevreden over. Het gaat ons erom dat alle begraafplaatsen opgewaardeerd worden. We willen de paden verbeteren: er wordt cortenstaal tussen de paden en grasvelden geplaatst om de paden vrij te houden van gras. Ook worden de paden vernieuwd met schelpen. Tegelijkertijd moet het groen op de begraafplaatsen worden aangepakt. Slechte bomen worden gerooid, nieuwe hagen en bomen geplaatst. Intussen zijn we ook gestart in Zijldijk en Garrelsweer. Daar bevinden zich kleine begraafplaatsen, dus dat is relatief weinig werk. Daarna komen nog de begraafplaatsen in ’t Zandt, Stedum, Westeremden en Garsthuizen. Ons streven is voor Pasen klaar te zijn”.

Picknickbanken

Het opknappen van de begraafplaatsen in heel Loppersum heeft een breed draagvlak: ook diverse vrijwilligers helpen mee. Peter is vol lof over het project, niet in de laatste plaats omdat zijn medewerkers heel blij zijn dat ze ook afgelopen winter regulier werk konden doen. “Tot nu toe kwam bovendien steeds extra werk buiten het bestek om naar ons toe. Van gerooide bomen hebben we bijvoorbeeld picknickbanken voor de begraafplaatsen gemaakt, in plaats van ze zoals gebruikelijk te verwerken tot kleine houtblokjes. Dat soort initiatieven zijn belangrijk, want als Fivelingo zitten we in zwaar weer: we moeten veel breder denken dan we altijd gedaan hebben. Onze ideeën worden gelukkig goed ontvangen.”

Allemaal beter

In de steeds intensievere samenwerking tussen Fivelingo en Groenvoorziening A.J. van der Werf BV zitten alleen maar kansen en mogelijkheden, denkt Peter. “De overheid wil dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in regulier werk terecht komen, de gemeente heeft daar dus een taak in en wij kunnen daar veel in betekenen. Vanuit Van der Werf zien medewerkers en aannemers die onze mensen begeleiden een andere wereld op sociaal vlak: mensen die verstandelijk beperkt zijn, ziek zijn, soms geen geld hebben voor boodschappen. Ze zien hoe het ook kan. En onze medewerkers leren weer heel veel van de begeleiding vanuit Van der Werf. Zo snijdt het mes altijd aan meerdere kanten in een samenwerking als deze, we worden er allemaal beter van.”