De Hyacinthstraat ligt in de naoorlogse uitbreiding van de Oosterparkwijk, in het meest noordelijke deel tussen het Pioenpark en het Van Starkenborghkanaal. De betreffende woningen zijn in de periode 1953-56 door Bureau Kazemier te Groningen ontworpen in opdracht van de toenmalige woningbouwvereniging Groningen.

Ze kenmerken zich door bijzonder metselwerk dat uit verschillende kleuren en metselverbanden bestaat en hen daardoor een bijzonder karakter meegeeft. De aanwezige openbare ruimte, de voortuinen, ligusterhagen en nabij gelegen plantsoenen dragen ertoe bij dat dit een geliefde buurt is. De gestapelde woningen, vier rond een portiek, waren echter klein en voldeden niet meer aan de wooneisen van de jaren negentig.

Met behoud van de karakteristieke kenmerken van de bebouwing werden de woningen verticaal samengevoegd, waardoor er drie typen woningen ontstonden. Uiteindelijk zijn er 46 ruimere ééngezinswoningen gerealiseerd.

De wijkgebondenheid van de zittende bewoners werd in het project gerespecteerd en herhuisvesting geschiedde op basis van vrijwilligheid. Bewoners die graag wilden blijven, kregen de mogelijkheid een huis te kopen of weer te huren.

Momenteel zijn we bezig met de afrondende werkzaamheden.