Skip to main content

Bij het Hunebedcentrum in Borger Odoorn vinden vlinders en bijen een prachtige idylle. Dit zijn bloemrijke plekken die wij in samenwerking met IVN Borger-Odoorn samen met de Vlindestichting en de Nerlandse Bijenhouders Vereniging op het van het Hunebedcentrum in Borger. Voor bezoekers is het mooi om er naar te kijken, vlinders en bij en hebben zo meer plek om te overleven.

Een kleurrijker Nederland, dat is waar De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging aan werken. Met steun van de Nationale Postcode loterij leggen zij tot 2016 bloemrijke plekken; idylles aan. Niet alleen voor de verbetering van de leefomgeving van vlinders en bijen zijn deze plekken belangrijk. Het is ook een plaats waar mensen van natuur kunnen genieten.

Het IVN Borger-Odoorn heeft samen met het hunebedcentrum een mooie locatie aangedragen om ingericht te kunnen worden als idylle.

In het najaar van 2013 zijn de eerste voorbereidingen voor de totstandkoming van de idylle gestart. Ondanks de toch zachte winter, waarin het gras bijna niet stil heeft gestaan, heeft het ingezaaide heemmengsel een goede start gemaakt. De vlinders hebben hier met name in het vroege voorjaar van kunnen profiteren. Dankzij de vele vrijwilligers zijn er in het afgelopen jaar maar liefst 214 vlinders geteld van wel 13 verschillende soorten. Na de zomer waren de meeste bloemen uit het heemmengsel uitgebloeid en nam de rode klaver enorm de overhand in het mengsel. Om er voor te zorgen dat er geen verstikking van de vegetatie zou plaatsvinden is de Idylle met deze reden vroeger gemaaid dan eindelijk wenselijk is. Hopelijk zal de vegetatie hierdoor een betere start hebben in het volgende voorjaar.

Leave a Reply