All posts by beheerder

35292b0f-4f4e-4ef5-8879-090c484a6ece.JPG&w=370

Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

By | Nieuws | Geen commentaar

We merken als Vlinderstichting dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. De sterke achteruitgang van biodiversiteit en de insecten in het bijzonder heeft veel mensen en organisaties wakker geschud en velen proberen hier iets aan te doen. Gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Gelukkig leidt die vergrote aandacht ook tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen die het college oproepen om actie te ondernemen, maar soms is dat nog vrij vaag. Op andere plekken wordt het echt concreet. Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze deze week de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd, waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer. Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief ‘Prachtlint’ in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. Kort geleden volgden vijftig mensen, van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties, maar ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard de cursus Kleurkeur. We zullen dit zeker terug gaan zien in nog meer natuur.

Bron: https://www.naturetoday.com/

Kleurkeur voor Innovatieprijs

In januari 2021 staat de vakbeurs Infratech gepland. Daar komen ecologisch bermbeheer en Kleurkeur nadrukkelijk in beeld. Op deze beurs laten leveranciers en dienstverleners zien wat ze in huis hebben om de infrastructuur van Nederland in goede conditie te houden. Deze beurs kan nog wel wat ‘kleur’ gebruiken en Stichting Groenkeur en De Vlinderstichting hebben het project ‘Kleurkeur’ ingediend voor de innovatieprijs. In het afgelopen jaar is, samen met een groot aantal partners (onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, CROW en aannemers) hard gewerkt om in Kleurkeur richtlijnen op te stellen voor Ecologisch Bermbeheer. Langs onze infrastructuur en in het stedelijk gebied liggen vele duizenden hectares potentiële natuur, die niet als zodanig functioneren omdat die als gazon worden beheerd of worden geklepeld. Binnen Kleurkeur gaan opdrachtgevers, zoals gemeenten en waterschappen, samen met de opdrachtnemer, vaak een aannemersbedrijf, plannen maken en uitvoeren om het beheer zodanig uit te voeren dat de natuurwaarden worden behouden of verbeterd. We zien de belangstelling hiervoor sterk toenemen en velen volgen de Kleurkeur-cursussen. Zo krijgen we echt meer kleur en meer biodiversiteit in onze bermen!

Werk in uitvoering: onderhoud bermen en sloten in Het Hogeland

By | Geen categorie, Nieuws | Geen commentaar

Bedum – In opdracht van de gemeente Het Hogeland is Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. inmiddels druk bezig met het maaien van de gemeentelijke bermen en het opschonen van de sloten.

Lokale aannemer
De komende maanden wordt er hard gewerkt in de bermen en sloten van Het Hogeland. Deze opdracht is na een aanbesteding, waarbij kwaliteit een belangrijke rol speelde, gegund aan Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum en heeft betrekking op de gebieden van de voormalige gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
De uitvoering is hiermee volledig in lokale handen. Het werk wordt uitgevoerd met eigen materieel (zie: foto hier onder) bediend door medewerkers uit de eigen regio.

Lokale inzet waarborgt een grote gebiedskennis en is bovendien de meest duurzame oplossing door het minimale woon-werkverkeer.

Lokale oplossingen
Het streven is om in geval van mandelige sloten zo veel mogelijk vrijkomend maaisel te verwerken op de aangrenzende percelen. Dit in ruil voor het kosteloos maaien van de gehele sloot. Van der Werf doet dan ook een oproep aan alle aangrenzende perceeleigenaren zich de komende periode te melden op het moment dat de gewassen zijn geoogst zodat hierover nadere afspraken over kunnen worden gemaakt.
Dit kan telefonisch via 050-3012500.

Oog voor de natuur
Duurzaamheid en biodiversiteit zijn, zeker voor een bedrijf dat actief is in het groen, belangrijke en vaak terugkerende thema’s. De opdracht van Het Hogeland is hierop geen uitzondering. Een groot deel van het gebied wordt inmiddels ‘Ecologisch gemaaid’. Hierbij wordt het gras uit de bermen na het maaien verwijderd. Het effect hiervan is een verschraling van de bodem waardoor bloemen meer kansen krijgen. Deze hebben op hun beurt weer een positief effect op de aanwezigheid van bijen, vlinders en insecten.

De komende tijd kunt u de medewerkers van Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. aan het werk zien in Het Hogeland. Spreek ze bij vragen gerust aan. Denk hierbij wel om uw en onze veiligheid. Er wordt gewerkt met grote machines en het is van belang goed oogcontact met de machinist te maken voordat u de machine benaderd.

U kunt bij vragen ook contact opnemen met het bedrijf in Bedum via 050-3012500 of info@groenwerf.nl.

Groenvoorziening in Tolbert

By | Nieuws | Geen commentaar

In Tolbert hangt een man in een boom. Niks dramatisch, maar hij hangt er wel. De kerk in Tolbert en het heel oude begraafplaatsje er omheen heeft onderhoud nodig. In de kerk zingt een groep mannen onder de bezielende leiding van een strenge dirigente. En dat is te horen, de mannen zingen als wielewaaltjes.

aakerst

Kerstsluiting 2019-2020

By | Nieuws | Geen commentaar

Wij sluiten de zaak vanaf donderdag 20 december om op donderdag  9 januari 2020 weer fris van start te gaan.

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV en De Roo Drente BV wensen u hele mooie feestdagen

en een goed begin van het nieuwe jaar. We zien u graag terug in het nieuwe jaar!

Voor dringende zaken kunt u bellen met 06-53 35 26 25.

 

SWO Groen, samen in het groen

By | Nieuws | Geen commentaar

image001

SWO Groen bestaat uit drie groenbedrijven, die zich gezamenlijk inzetten voor een maatschappelijk doel. Samen met werkzoekenden

verbetert SWO Groen de openbare ruimte en creëert het op deze manier opleidingsplaatsen en kansen op een reguliere baan.

Wij bieden jou de mogelijkheid om een traject te volgen waarbij je aan de slag gaat als assistent-hovenier.

Aan het eind van je opleiding, beschik je over een diploma, waarmee je kansen op een baan toenemen.

Tijdens de een- of tweejarige opleiding ontvang je twee keer per jaar een premie van 600 euro bovenop de uitkering.

Om mee te kunnen doen moet je tussen de 27 en 65 jaar oud zijn en in staat zijn tot lichamelijk werk in de buitenlucht.

Voor meer info kijk op www.swo-groen.nl

Audit VCA**

By | Nieuws | Geen commentaar

Vorige week met succes de audit afgrond voor het veiligheidscertificaat VCA** voor onze vestiging in Bedum behaald. Voor ons bedrijf in Stadskanaal werd VCA* met een jaar verlengd. Volgend jaar vindt de hercertificering plaats voor beide bedrijven.

Dit betekent dat u er op kunt blijven rekenen dat we onze werkprocessen goed op orde hebben en werken volgens de laatst geldende veiligheidsregels.

VCA: is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Door zogenaamde toolboxmeetings wordt deze kennis regelmatig up-to-date gehouden.

Promotiedagen Noord Nederland 6 en 7 november Martiniplaza Groningen

By | Nieuws | Geen commentaar

De Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland wordt gehouden op 6 en 7 november 2018. De beurs heeft zich in de afgelopen jaren een vaste plek in de agenda van de Noord-Nederlandse ondernemer weten te verwerven. Ondanks alle mogelijke vormen van elektronisch zakendoen, blijft persoonlijk contact hét middel om een duurzame zakelijke relatie op te bouwen.

Wij nodigen u van harte uit om onze stand te bezoeken!

Openingstijden van de beurs: dinsdag 6 november van 12.00 uur tot 22.00 uur en woensdag 7 november ook van 12.00 uur tot en met 22.00 uur.

U kunt ons vinden op het plein Hogeland. De openingshandeling van het plein vindt dit jaar plaats door Andre Kuipers. U kunt zicht via onderstaande link aanmelden.

Aanmelden Andre Kuipers

A Kuipers

 

Voor toegangskaarten kunt u contact opnemen via 050-3012500. U kunt ook een e-mail sturen naar info@groenwerf.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat u tijdig over de kaarten kunt beschikken.

Succesformule

De Promotiedagen is een toegankelijke beurs die slechts een kleine investering vergt, maar optimale efficiëntie en kwaliteit biedt. In een periode van twee dagen krijgt u de mogelijkheid vele zakelijke contacten te leggen in een zeer verzorgde entourage. Uit de cijfers blijkt dat deze opzet werkt. Het aantal zakelijke bezoekers is in de afgelopen twintig jaar van 3.000 tot 27.500 gestegen, terwijl het aantal deelnemers is gegroeid tot zo’n 650 in 1100 standunits. De beursformule werd hiertoe telkens aangepast en geperfectioneerd met wisselende thema’s, aansprekende bijeenkomsten, productintroducties en noviteiten.

Belangrijke zakelijke contacten

Steeds vaker blijkt dat er bij de noordelijke bedrijven, instellingen en overheden belangstelling is om zaken te doen en samen te werken binnen de eigen regio. Juist daarom zorgt een platform als de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland voor vele belangrijke zakelijke contacten. In korte tijd kan op informele manier worden bijgepraat met bestaande klanten en leveranciers. Ook buiten de regionale grenzen blijft het succes van de Promotiedagen niet onopgemerkt, gezien deelname van landelijk opererende bedrijven en instellingen in diverse branches. Over de landsgrenzen heen is er de laatste jaren toenemende interesse met deelnemers vanuit onder meer Duitsland, Polen, Zweden, de Baltische Staten en China.