Skip to main content
Onkruidbestrijding

Wetenschappelijk tijdschrift Nature gaat in op vraag

By 27 november 2015februari 20th, 2024No Comments

Bron: Tuin en Landschap  

Wetenschappelijk tijdschrift Nature gaat in op de vraag hoe het kan dat twee wetenschappelijke instellingen tot verschillende conclusies zijn gekomen over de risico’s van glyfosaat. Het verschil zit vooral in wat er is onderzocht.

Vorige week verscheen het lang verwachte rapport van de EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, over de vraag of glyfosaat schadelijk is voor de mens en het milieu.
Eerder dit jaar concludeerde het IARC, een onderzoeksinstelling verbonden aan de Wereld Gezondheidsoganisatie, dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. EFSA daarentegen stelt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid en het milieu bestaat. Hoe kan dit?
Doseringen
Volgens het aritkel in Nature zit een belangrijk verschil in wat de beide instellingen hebben onderzocht. Zo heeft EFSA alleen gekeken naar risico’s bij gebruik volgens de wettelijk vastgestelde doseringen. In onderzoeken die IARC bekeek worden vaak doseringen gebruikt die ver boven de wettelijk toegestane norm liggen.
EFSA heeft in haar studie enkel gekeken naar de effecten van glyfosaat. IARC daarentegen heeft ook producten onderzocht waar glyfosaat in verwerkt is, maar ook andere stoffen.
Nieuwe studies
Ook heeft EFSA in haar onderzoek honderd nieuwe studies betrokken die eerder niet beschikbaar waren. Hierbij zit ook onderzoek van producenten zelf dat niet is gepubliceerd. IARC keek alleen naar onderzoek dat gepubliceerd en openbaar is.

De twee organisaties benaderen ook risicobeoordeling op een andere manier. EFSA kijkt enkel naar het risico bij gebruik volgens de voorschriften. IARC beoordeelt in hoeverre een stof kanker kan veroorzaken, ongeacht de omstandigheden.

Nature concludeert dat beide instellingen gedegen onderzoek hebben verricht volgens internationaal geaccepteerde normen. Alleen is de uitkomst verschillend omdat er verschillende dingen zijn onderzocht.