Skip to main content

Mooi om waar te nemen! In opdracht van het crematorium O&S in Groningen hebben we tijdens de aanleg van de tuin een bloemenmengsel ingezaaid. Tijdens de flora- en fauna controle voor het maaien van dit mengsel kwam onze collega een pop tegen van de sint-jansvlinder (Foto 1). De sint-jansvlinder is een nachtvlinder die dagactief is (Foto 2).