Nieuws

Verzetstrijder Jacob Geluk

By Nieuws

Ter ere van verzetsstrijder Jacob Geluk hebben we in opdracht van de gemeente Noordenveld een speeltoestel geplaatst aan de Geluklaan in Roden. Jacob Geluk was de opa van onze medewerkster Pia Hummel, dus dat maakte deze opdracht extra bijzonder.

Jacob Geluk (25 maart 1894 – februari 1945) was commandant bij de Rijkspolitie in Groningen. Tijdens de oorlog was hij aangesloten bij zowel de OD als de LO Norg en hielp hij onderduikers. Op 22 december 1944 werd hij gearresteerd door de Landwacht van de Norger ‘Bloedploeg’. Hij werd naar Norg overgebracht en ernstig mishandeld. Daarna werd hij naar Assen getransporteerd, waar het verhoor en de mishandeling verder gingen. Nadat hij op transport is gezet naar Duitsland is niets meer van hem vernomen.

Pia Hummel verzorgt voor zowel Groenvoorziening A.J. van der Werf BV als voor De Roo Drente BV de projectadministratie. Ze is de kleindochter van Jacob Geluk. Pia heeft haar opa nooit gekend en zij en haar ouders wisten tot voor kort niet beter dan dat hij in de gaskamers van Neuengamme was omgekomen. Pia: “Maar de zoon van mijn zusje is bezig met zijn scriptie en hij heeft ontdekt dat mijn opa in Hamburg heeft gewerkt en door uitputting om het leven is gekomen. Op 4 april 1945: vlak voor het einde van de oorlog. ‘Gestorven aan uitputting’ is een algemene term om aan te geven dat iemand niet op een directe manier vermoord is door bijvoorbeeld vergassing”.

Jacob Geluk woonde voor de oorlog in Roden. De Geluklaan in het dorp werd al naar hem genoemd en nu is er in deze laan ter ere van hem een bijzondere ronde schommel geplaatst. Pia: “De herinneringen aan hem blijven we houden. Dat vanuit mijn werk nu een speeltoestel is geplaatst is voor mij en mijn familie heel bijzonder”.

Van afval naar picknickbank

By Nieuws

Uit onze samenwerking met SW bedrijf Fivelingo ontstaan mooie dingen. Gerooide bomen worden bijvoorbeeld niet langer gekloofd, maar tot nieuwe producten als picknickbanken verwerkt.

In de steeds intensievere samenwerking tussen Fivelingo en Groenvoorziening A.J. van der Werf BV zitten alleen maar kansen en mogelijkheden, denkt Peter van Tholen, unitmanager groen van Fivelingo. Zowel op sociaal als op bedrijfseconomisch vlak. Peter: “Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om met verrassingen te komen die een meerwaarde hebben. Sinds afgelopen najaar kijken we binnen Fivelingo op een andere manier naar vrijkomende materialen. Want we vinden het jammer alles maar te verkleinen, te verbranden of te composteren”.

Nieuwe productlijn

Bij veel groenklussen komt stamhout vrij dat altijd netjes gekloofd werd, maar dat nu steeds meer verwerkt wordt op de houtafdeling van Fivelingo, waar medewerkers, al dan niet in een leeromgeving, enthousiast aan de slag gaan met het hout. Zo is een heel nieuwe productlijn ontstaan. Peter: “Inmiddels leveren we met grote regelmaat picknickbanken en tweezitsbanken, maar ook Zweedse fakkels en eierstandertjes”.

Meerwaarde

Wij konden door dit initiatief onlangs picknickbanken leveren aan vakantiepark Het Land van Bartje. Door anders om te gaan met wat eerder als afval werd gezien, ontstaan mooie nieuwe producten. En bovendien leer- en ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als samenwerkingspartner houden wij al vooraan in het werk rekening met hoe bomen worden verwijderd. Zo ontstaat een voorraad bouwmaterialen die later ter hergebruik in een project van Fivelingo terug kan komen. Sommige mensen noemen dit cradle to cradle, duurzaam, of social return on investment, zegt Peter. “Maar wij van Fivelingo noemen het gewoon Trash-Cash. Voor zowel aannemer als eindgebruiker een mooie manier om op duurzame wijze meerwaarde te geven aan projecten.”

Eikenprocessierups vroeg

By Nieuws

Eerste eikenprocessierupsen krijgen nu al brandharen

De eikenprocessierupsen ontwikkelen zich razendsnel in 2014. Zoals we begin april voorspelden, hebben in de afgelopen week al de eerste eikenprocessierupsen het vierde larvale stadium bereikt. In dit stadium hebben ze de beruchte brandharen. Er zijn wel grote verschillen waargenomen in de snelheid waarmee de rupsen zich ontwikkelen. De rupsen die op de bomen leven die vroeg zijn uitgelopen, hebben een voorsprong ten opzichte van die op bomen met een latere bladontwikkeling.

In eiken die vroeg uitgelopen zijn zoals de wintereik (Quercus petrea), moseik (Quercus cerris) en Hongaarse eik (Quercus frainetto) zijn de rupsen deze week al in het vierde larvale stadium gekomen. Op dit moment zijn de meeste rupsen in het derde larvale stadium. Alleen in bomen waar het blad nog niet volledig is ontwikkeld verkeren ze nog in het tweede stadium.
De zeer hoge temperaturen in maart en april hebben voor een zeer snelle ontwikkeling van de rupsen gezorgd en voor het vroeg uitlopen van de eiken. Vorig jaar bereikten de eerste eikenprocessierupsen pas op 12 juni het vierde larvale stadium. Er is een verschil van ongeveer vijf tot zeven dagen waargenomen tussen het zuidelijke eikenprocessierupsstation in Mill en het noordelijke station in Dieverbrug, waarbij het blad en de rupsen in het zuiden vroeger ontwikkeld zijn.

Aan de hand van deze ontwikkeling en de temperatuurverwachting voor de komende tien dagen, zullen de eerste nesten al in de loop van volgende week waargenomen kunnen worden. De overlast die mogelijk voor mensen en huisdieren kan ontstaan zal waarschijnlijk een week op zich laten wachten totdat de nesten groter zijn en meer rupsen zich verveld hebben.

Deze snelle ontwikkeling brengt aanpassing van de bestrijdingsplanning met zich mede. Op basis van de ontwikkeling moeten de bespuitingen in Zuid-Nederland uiterlijk 16 mei afgerond zijn. In het noorden van Nederland kan mogelijk een aantal dagen langer gespoten worden. Bespuiten van bomen waar rupsen in het vierde stadium zijn brengt risico’s van verwaaiing van brandharen met zich mee.

Gedragscode Flora – en faunawet

By Nieuws

Gedragscode Flora- en faunawet weer een stap verder

De gedragscode ‘Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen’ van vereniging Stadswerk en Branchevereniging VHG is herzien. Begin april ontvingen wij van de staatsecretaris van Economische Zaken het ontwerpgoedkeuringsbesluit. De komende 6 weken ligt de gedragscode ter visie. Afhankelijk van eventuele reacties kan omstreeks eind juni het definitieve besluit worden verwacht en is de gedragscode volledig goedgekeurd. In september/oktober worden studie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd over het werken met de nieuwe gedragscode. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

De nieuwe gedragscode ‘Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen’ geeft regels voor de planning en uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en werkzaamheden in het kader van natuurbeheer.

Beheer- en onderhoudswerk
De beheermaatregelen gaan onder meer over het jaarlijks maaien van wegbermen, begeleidingssnoei in laanbeplanting, dunnen en snoeien van houtige beplanting en het op profiel houden van een watergang (onderhoudsbaggeren). De nieuwe gedragscode kan worden ingezet bij alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen in steden en dorpen en langs wegen en watergangen.

Vrijstelling
Een gedragscode gaat over beschermde inheemse planten- en diersoorten zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Door te werken volgens een gedragscode die door de staatssecretaris van Economische Zaken is goedgekeurd, geldt een vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen uit deze wet.

Zorgvuldig handelen
De gedragscode is ook een middel om het zorgvuldig handelen wat de Flora- en faunawet vraagt, vorm te geven en te borgen. Met de bestaande gedragscode kan nog steeds worden gewerkt zolang de aanpak in de praktijk leidt tot het voorkomen van een overtreding van de Flora- en faunawet. Er geldt namelijk op dit moment geen vrijstelling voor het beperken van schade.

Week van de teek 7 t/m 13 april 2014

By Nieuws

De week van de Teek wordt jaarlijks in het vroege voorjaar georganiseerd door een omvangrijke groep landelijke samenwerkende organisaties. Werkenden in de agrarische en groene sectoren spelen een belangrijke rol in de totostandkoming en het instganfd houden van groen recreeatieplekken en – gebieden als tuinen, parken, bos en naturrgebieden.

Klik hier voor meer informatie over de samenwerkende organisaties

Of u nu beroepsmatig in het groen komt of als recreant van de natuur geniet, u doet er goed aan om aandacht te besteden aan teken en tekenbeten en aan de mogelijke gevolgen van de ziekte van Lyme.

Hoe voorkom ik een tekenbeet?

U kunt op een aantal manieren de kans op een beet van een teek verminderen:

  • Vermijd zo mogelijk dichte begroeiing en struikgewas, want hier bevinden zich de teken meestal voordat ze vallen en of zich hechten aan mens of dier.
  • Draag tijdens het werk gesloten en huidbedekkende kleding van een lichte kleur.
  • Smeer de onbedekte huid in met anti-insectenmiddel.
  • Spuit sokken, schoenen en broek eventueel in met een DEET kledingspray.
  • Draag eventueel geïmpregneerde broeken met permitrine (verkijgbaar bij gespecialiseerde outdoorzaken). Let op: blijf wel altijd goed controleren op teken!
  • Zorg voor een tekenverwijderaar in de EHBO-kist
  • Controleer na werkzaamheden of een uitstapje in bos en natuur uw lichaam en uw kleding op teken. Controleer ook op de moeilijk zichtbare plekken.

Ook worden tips en richtlijnen gegeven voor werknemers en werkgevers. Uiteraard bevat deze site ook veel informatie voor recreatieve groengenieters.

Roekenoverlast gemeente Winsum

By Nieuws

Eerste succes roeken verjagen Winsum

De gemeente Winsum kampt al geruime tijd met overlast van roeken. Aan Groenvoorziening A.J. van der Werf BV de opdracht de roeken te verjagen naar locaties waar niemand last van ze heeft. De eerste successen zijn geboekt.

Roeken zorgen voor geluidsoverlast in de dorpen Rasquert, Winsum, Feerwerd, Adorp en Sauwerd. In Sauwerd worden daarnaast de graven op de oude begraafplaats bevuild met uitwerpselen. Vanaf begin januari is Groenvoorziening A.J. van der Werf BV bezig met het verstoren van roeken op locaties waar ze niet gewenst zijn. Van der Werf medewerker Anne-Jan Staal: “Als het ’s ochtends licht wordt verzamelen roeken zich al op de locaties waar ze nesten willen maken. Nu het voorjaar begint komen ze steeds meer terug op hun oude nestlocaties die ze vaak jaren gebruiken. Door ze ’s ochtends en overdag te verstoren en ook ’s avonds, als ze hun slaapplek opzoeken, ontmoedig je ze om daar weer te nestelen. We verjagen roeken onder andere met geluid. Via een megafoon spelen we alarmkreten af die roeken maken als er gevaar dreigt van bijvoorbeeld een buizerd of havik. Die kreten zijn ooit eens opgenomen en ze werken heel goed. Tijdens de schemering ’s ochtends en ‘s avonds gebruiken we een laserpennetje waarmee we in de bomen en op de roeken schijnen en ook dat blijkt zeer effectief. De schrikreactie is elke keer behoorlijk groot, ze vliegen op en zijn vertrokken.”

De storm van afgelopen najaar zorgde er al voor dat een groot aantal nesten van ongewenste nestlocaties verdween. Wat nog over was is met de hand verwijderd. De gemeente Winsum heeft locaties aangewezen waar roeken wel kunnen nestelen. Anne-Jan: “Nu moeten we het verjagen volhouden tot ze allemaal op de nestlocaties zijn waar we ze willen hebben. Gisteren reed ik langs zo’n nieuwe nestlocatie en ik zag dat er vijf nieuwe nesten zijn gebouwd. Het eerste succes is dus geboekt!”

Groenonderhoud Fivelingo – Loppersum

By Nieuws

Vanmiddag is op de gemeentewerkplaats van de gemeente Loppersum het meerjarig contract ondertekend betreffende het groenonderhoud. Het betreft het totale onderhoud van openbaar groen van de gemeente Loppersum en haar 17 dorpskernen. Wij bedanken Fivelingo en de gemeente Loppersum in het door hen in ons gestelde vertrouwen.

Alle medewerkers van Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV zijn er van overtuigd dat de continuïteit van de organisatie alleen is gewaarborgd met een tevreden klant. Dat betekent dat alle medewerkers in alle lagen van de organisatie er op gericht zijn te voldoen aan de wensen van de klant. Dit klantgericht werken is een speerpunt in de bedrijfsfilosofie van Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV.

Betrokken

Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV willen graag naast een uitvoerende partij, tevens een partij zijn die samen met de opdrachtgever meedenkt en meehelpt vraagstukken uit te werken en in te vullen op alle niveaus. Dit houdt in dat uitvoerende medewerkers meedenken om overlast voor burgers en verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ook is het mogelijk dat de werkvoorbereider met de opdrachtgever zal meedenken over de wijze van de uitvoering of over bijvoorbeeld optimalisering van de inrichting.

Fivelingo is een werk-leerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en daarnaast bieden we MBO-4 leerlingen de kans om bij ons stage te lopen. Binnen Fivelingo worden deze medewerkers door middel van een diverse vakgerichte- en persoonsgebonden opleidingen in combinatie met specifieke werkervaring klaargestoomd om in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen. De samenwerking die Fivelingo met diverse marktpartijen heeft, vergroot de kansen op uitstroom.

Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV is betrokken bij de opleiding van scholieren voor het groenbedrijf. Hiertoe is Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV een erkend leerbedrijf voor VMBO en MBO scholieren.

Betrouwbaar

Afspraak is afspraak is hierbij een belangrijk item. En daarbij is meer van toepassing dan het op de juiste manier uitvoeren van snoeiwerkzaamheden, het maaien, het onderhouden van graskanten, het onderhouden van sportvelden, het verwijderen van ongewenste kruiden, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van de prullenbakken. Betrouwbaar betekent voor ons met betrekking tot dit project:

 De kwaliteit leveren die is afgesproken.

 Het houden aan de gemaakte afspraken in werkbesprekingen en bouwvergaderingen.

 Veilig werken en tijdens de werkzaamheden rekening houden met de gebruikers en voorbijgangers.

 Het werken volgens de voorschriften van het bestek.

Bij betrouwbaarheid behoort ook het elkaar kennen en van elkaar weten waarmee je bezig bent. Daarom bent u ook te allen tijde welkom op onze bedrijven om nader kennis te maken met de organisatie, de werkzaamheden en de projecten die wij uitvoeren.

Van harte gefeliciteerd!

By Nieuws

Jan de Graaf 12,5 jaar in dienst

Jan de Graaf begon na wat omzwervingen twaalfenhalf jaar geleden bij Groenvoorziening van der Werf BV als uitzendkracht, maar kwam al gauw in vaste dienst. “Gelukkig maar, want ik mag hier nog steeds erg graag zijn.”

Vooral het werken met machines trok Jan de Graaf aan in een baan bij Groenvoorziening van der Werf BV. Want dat deed hij zijn hele leven al. En toen bleek werken op de maai-zuigcombinatie ook nog eens een groot gevoel van vrijheid te geven én bleken de collega’s erg leuk te zijn. “Na driekwart jaar kwam ik in vaste dienst. Het beviel wederzijds goed. En gelukkig maar, want ik mag hier nog steeds erg graag zijn. En dan ga je niet zomaar weer weg hè.”

Dat hij de hele dag buiten werkt vindt Jan erg lekker. “En mijn collega’s zijn nog steeds leuk, dat doet ook heel wat. Mijn toekomst is dus wat mij betreft bij van der Werf!”

 

Ronald Bakker 12,5 jaar in dienst

Het aannemersbedrijf waar Ronald Bakker twaalfenhalf jaar geleden al tien jaar voor werkte stopte er mee, maar Ronald zat geen dag zonder werk. “Ik ben daar gestopt en kon de volgende dag bij Van der Werf aan het werk.”

 

Via het aannemersbedrijf waar Ronald Bakker voor werkte kende hij Groenvoorziening van der Werf BV al. “We werkten samen langs dezelfde snelweg. Toen het bedrijf er mee stopte werd ik gebeld door Rob, of ik al ander werk had. Ik kon in één keer door. Ik ben daar gestopt en kon de volgende dag bij Van der Werf aan het werk.”

De afgelopen twaalfenhalf jaar zijn snel gegaan zegt Ronald. “Heel snel. Ik heb het prima naar mijn zin, vooral het gevarieerde werk bevalt me heel goed. Ik doe tractorwerk, zaagwerk, en ik doe heel veel voor de gemeente Groningen en het waterschap, daar ben ik het grootste deel van het jaar voor bezig. Veel aansturen en controleren, bermen en slootonderhoud. Dan is de stad groot hoor. We werken ook helemaal rondom Groningen, alle buitenwijken horen er ook bij.”

Ronald is nu 46 en hij verwacht dat hij nog zeker dik twintig jaar aan het werk zal zijn. “Dus ik hoop dat ik mijn werk in ieder geval nog weer twaalfenhalf jaar zo mag voorzetten. Daar kijken we eerst maar naar uit, mijn vijfentwintigjarig jubileum.”

Nieuwe John Deere Tractor 6140R

By Nieuws

Woensdag 2 oktober is door de leverancier onze nieuwe John Deere 6140 tractor geleverd. De tractor wordt voornamelijk ingezet bij onderhoudswerkzaamheden van bermen en watergangen.

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Als we niets doen…

Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing… Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.