Nieuws

Kerk Klein WetsingeKerk Klein Wetsinge

By Nieuws

Voor de stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) zijn we momenteel bezig met de uitbreiding van het terras aan de voorzijde. Lees hier het artikel uit het Dagblad van Noorden van zaterdag 27 juni jl.

 

Kerk Klein Wetsinge wordt ‘mooie kamer van het dorp’

Na een verbouwing die ruim anderhalf jaar geleden is begonnen, is de kerk van Klein Wetsinge gistermiddag opnieuw in gebruik genomen. De kerk, die eigendom is van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), krijgt de functie van ‘mooie kamer van het dorp’.

Voorheen was de kerk al een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners, maar sinds de verbouwing is de kerk daar nog beter voor toegerust. Voortaan vervult de kerk ook de rol van kleinschalige voorziening voor recreatie en toerisme. Recreanten kunnen er terecht voor koffie met gebak of een lunch. Ook is de kerk te huur voor huwelijken, vergaderingen en evenementen. In het schip van de kerk zijn twee ovale ruimtes gebouwd, waarin een keuken en toiletten zijn ondergebracht. Een nieuwe trap leidt naar het eeuwenoude uurwerk, dat is verbonden met de wijzers van de torenklok. Bezoekers kunnen het uurwerk bekijken en vervolgens via een loopbrug tussen het plafond en de nok van het dak naar de achterkant van de kerk lopen. Daar treffen ze een ruimte aan, waar ze via een breed raam kunnen genieten van een wijds uitzicht op het Reitdiepgebied.

De kerk wordt gerund door het beheerdersechtpaar Nicolaas en Inez Geenen, beiden geboren en getogen Groningers. Ze hebben hun sporen verdiend in de horeca in Limburg, waar ze twintig jaar lang een restau rant hadden.

Ze werkten er zo veel mogelijk met ambachtelijke methoden en met gebruik van biologische producten uit de directe omgeving.

Het echtpaar is uit heimwee teruggekomen naar Groningen en wil in Klein Wetsinge weer zoveel mogelijk met streekproducten gaan werken, vertelt Inez. Je kunt hier straks ook met groepen eten, maar wel op afspraak”, zegt ze.. “”We zullen in de zomer bijna altijd open zijn en in het winterseizoen zoveel mogelijk.

Voorzitter Arie de Leeuw van de plaatselijke commissie vertelde dat de kerk vooral een ontmoetingspunt moet zijn. Ook al worden hier nauwelijks meer diensten gehouden, de belangrijkste functie die de kerk altijd heeft gehad, is die van ontmoetingspunt en gemeenschapshuis. Hier kunnen activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden worden gehouden om de gemeenschap te versterken. SOGK wil de kerk ook inzetten als startpunt startpunt voor wandel – en fietstochten. Voor het gerief van bezitters van een electrische fiets is er een oplaadpunt aangebracht. De kerk van van Klein Wetsinge behoort nu bovendien tot Bijzondere Locaties Groningen. Deze organisaties exploiteert een aantal monumenten in en nabij Groningen, die worden verhuurd als accomedatie voor onder meer concerten, exposties en feesten. Tot en met vrijdag 31 juli is er een expositie van de Groningse kunstenaar Ben Rikken. Rikken schildert voornamelijk landschappen en stillevens. Warme, expressieve kleuren en een rustige evenwichtige compositie kenmerken zijn schilderijen.

Erkenning sociale bedrijven

By Nieuws

Nieuw keurmerk erkent sociale bedrijven. Artikel uit het Dagblad van het Noorden van zaterdag 27 juni 2015.

Weer een keurmerk? Jawel. Voor de sociale ondernemingen dit keer. ,,Uiteindelijk moet dit soort bedrijven ook fiscale voordelen krijgen.’’

Een it-bedrijf dat met autistische medewerkers automatiseringsprogramma’s test. Zomaar een voorbeeld van een ‘sociale onderneming’. Dit soort bedrijven doet

volgens de sector precies wat de overheid wil: mensen met een beperkingaan de slag helpen. De bijbehorende erkenning blijft echter uit.

Daarom moet er volgens de branche een keurmerk voor sociale ondernemingen komen. Vier voorvechters Cedris, Social

Enterprise NL, Vebego en PSO Nederland presenteerden deze week hun plan aan de Tweede Kamer. Oud-burgemeester Job Cohen, voorzitter van Cedris,

de branchevereniging van sociale werkbedrijven, licht het idee toe.

,,Dit zijn ondernemingen die het niet in allereerste instantie om de winst doen, maar daarnaast ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen.

Ze maken meer kosten. Er is meer begeleiding nodig. Ook wordt hetzelfde werk vaak door meer mensen gedaan. Daardoor zijn simpelweg

meer bureaustoelen en vierkante meters nodig.”

 

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). Het doel van de ontwikkelpartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Gras wordt gas in Drenthe

By Nieuws

Het maaisel uit de bermen van provincie Drenthe wordt voortaan omgezet in gas. Dat heeft de provincie vorige week bekendgemaakt.

Het door ons gemaaide gras in de provincie werd tot voor kort gecomposteerd, totdat de provincie dit voorjaar de markt uitdaagde een duurzaam alternatief te presenteren. De nieuwe manier van hergebruik levert waarschijnlijk zo’n 150.000 m3 groengas op.

“Een deel van het provinciale wagenpark rijdt op groengas”, vertelt gedeputeerde Henk Brink van verkeer. “Op deze manier rijdt de provincie als het ware op het eigen bermmaaisel. We willen toe naar een Drentse biobased economy. Daarom wordt ook een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel – 10 procent – beschikbaar gehouden voor ondernemers in Drenthe, die andere innovatieve pilotprojecten uitvoeren waarbij maaisel wordt hergebruikt.”

Burgerparticipatie gemeente Bedum

By Nieuws

BEWONERS NEMEN GEMEENTELIJK GROEN OVER

Ruim 30 bewoners van De Populieren in Bedum zijn sinds kort een lapje grond rijker. Zij zorgen vanaf half mei voor het beheer en onderhoud van een gemeentelijke groenstrook die grenst aan de Waldadrift. De wat rommelige beplanting in de strook is opgeruimd; een fraaie haag is er voor terug gekomen.

Dat had een wat officieel tintje: wethouder Johannes de Vries en buurtbewoner Stef van Zuiden plaatsten de haag. Ze werden geassisteerd door medewerkers van Groenvoorziening Van der Werf uit Bedum.

De overname van het groen past in het kader van de wijkaanpak voor ‘Plan Oost’ in Bedum. Het initiatief was afkomstig uit de bewoners van De Populieren. Met name Stef van Zuiden heeft zich er hard voor gemaakt.

Wethouder Johannes de Vries over de ontwikkelingen: “Prima zaak dat buurtbewoners het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen over nemen. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid bij de buurt. En, eerlijk is eerlijk, afstoten van gemeentelijk groen scheelt ons in de portemonnee. Dat is in deze tijden ook niet onbelangrijk. De bewoners krijgen er een ruimere tuin voor terug”

De Vries zou het principe dat buurtbewoners het groenonderhoud overnemen ook elders willen invoeren. Maar hij plaatst ook kanttekeningen: “Als je dat doet dan moet iedereen uit de buurt of straat er achter staan. Het kan niet zo zijn dat de ene helft het groen keurig onderhoudt en de andere helft geen hand uitsteekt. Dat levert een rommelig beeld op. Het is met zijn allen of helemaal niet.”

De wethouder vervolgt: “We willen in beginsel altijd een groene afscheiding. Maar soms kan dat niet vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Op sommige locaties willen een strook groen houden als buffer tussen de bebouwing en het landschap.”

De wijkaanpak wordt uitgebreid. In de Zeeheldenbuurt aan de westkant van Bedum zijn al oriënterende gesprekken met straatbewoners gevoerd.

PSO trede 3 gecertificeerd!!

By Nieuws

Einde verlaagd BTW tarief

By Nieuws

Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen, inclusief hovenierswerk. Er komt geen aanvullende overgangsregeling. Dat heeft het Ministerie van Financiën deze week laten weten in een brief aan Branchevereniging VHG. Dit betekent dat het verlaagde btw-tarief nog geldt voor werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 worden afgerond. Voor werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond, geldt het algemene btw-tarief van 21%. 

Het 21%-tarief geldt ook als opdrachtgevers voor 1 juli 2015 een vooruitbetaling hebben gedaan voor werkzaamheden die u na 30 juni 2015 afrondt.

Extra impuls branche

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief zou oorspronkelijk aflopen op 1 januari dit jaar. Deze maatregel is nog eens zes maanden verlengd om de bouwbranche en de hoveniersbranche een extra impuls te geven. Consumenten konden daardoor zes maanden langer profiteren van deze regeling. Ondernemers kregen met de verlenging de tijd om zich voor te bereiden op de einddatum van 1 juli 2015.

Aanleg groenvoorzieningen entree Leek

By Nieuws

Leek krijgt groene entree

Dit groenplan bestaat uit het plaatsen van beukenhagen op en rondom de rotonde bij de entree van Leek

De entree van Leek krijgt een kwaliteitsimpuls door de realisatie van een groenplan. Dit groenplan bestaat uit het plaatsen van beukenhagen op en rondom de rotonde bij de entree van Leek. Ook op de locaties van het  voormalige Hotel Leek en H&H  Interauto komen hagen. Ten slotte worden langs de Euroweg een aantal bomen toegevoegd. Door dit groenplan wordt de eenheid van het gebied versterkt en wordt de entree van Leek gemarkeerd. Het groenplan zorgt voor een visuele versmalling van de Euroweg en ondersteunt daarmee de verkeersafwikkeling via de Tolberterstraat en de Oldebertweg. Het groenplan wordt uitgevoerd door groenvoorziening A.J. v.d. Werf BV uit Bedum en de werkzaamheden starten op maandag 16 maart 2015.

Herontwikkeling entree

Naast de kwaliteitsimpuls die met dit groenplan aan de openbare ruimte wordt gegeven, wil de gemeente ook de locaties van voorheen H&H Interauto en Hotel Leek een beter aanzien geven. Hotel Leek is inmiddels gesloopt en de gemeente is in gesprek met een marktpartij voor ontwikkeling van deze locatie. Voor de H&H locatie is de gemeente in gesprek met de eigenaar met als doel de uitstraling te verbeteren.  Ook voor deze locatie gaat de voorkeur uit naar herontwikkeling. Marktpartijen met ideeën voor deze locatie kunnen zich melden bij de gemeente.

Academietuin klaar voor lustrumfeest

By Nieuws

De binnentuin van het Academiegebouw is bijna klaar voor de lustrumviering. Deze week worden de graszoden uitgerold en de heesters geplant.

‘Voor ons is dit een mooie klus. Van niks iets moois maken’, zegt één van de mannen van Groenvoorziening Van der Werf. Het bedrijf is door de RUG ingehuurd om in vier maanden tijd de verwaarloosde binnentuin flink onder handen te nemen.

Bomen zijn gekapt, planten gesnoeid en het mos is uit de grond getrokken. De binnentuin moet in mei, als de lustrumviering van de universiteit begint, weer volledig in bloei staan. Een hele klus, weet de groenmedewerker. ‘De gemeente heeft bepaald dat alle grond in de binnenstad in principe vervuild is. We moesten dus eerst zeventig kuub aarde afvoeren. Met een kraan werd het op een zaterdag over het dak getild. Klik hier voor een filmpje

Het terras voor de kantine van het Academiegebouw was niet meer dan een rommelig stukje gras met witte tuinmeubelen. Nu ligt er nieuwe bestrating en zijn strakke banken van natuurstenen platen aangebracht. ‘Ze krijgen een groene leuning van een ligusterblokhaag’, vertelt hovenier Sjak van der Veen. De tuin wordt een mix van bloeiende heesters, geraniums, vrouwenmantel en grassoorten, vertelt hij.

Jan Hoek 30 jaar in dienst

By Nieuws

Dertig jaar geleden begon Jan Hoek als kraanmachinist bij Groenvoorziening A.J. van der Werf BV. Zijn werk bevalt hem nog steeds heel erg goed, hij zou nergens anders willen zijn. “Overal is natuurlijk wel wat hè? Behalve bij van der Werf. Daar is nooit wat!”

Precies vandaag is Jan Hoek dertig jaar in dienst. Hij vertelt enthousiast over zijn werk terwijl zijn kraan rustig door buldert. Zijn kraan, die hij vervoert met zijn grote trots: een Unimog vrachtwagen.

 

Jan zou niet weten waar de afgelopen dertig jaar zijn gebleven. “Toen was ik een knuppel van zesentwintig, nu ben ik ineens zesenvijftig. Een heel leven eigenlijk al hè? We hebben heel wat lief en leed gedeeld hier, op het werk, maar ook privé. Nu zit ik voor Van der Werf al dertig jaar op een kraan, als nummer één. En het bevalt nog steeds super. Ik wil nergens anders meer heen.”

Precies vandaag werkt Jan in totaal veertig jaar: hij werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan bij een bedrijf dat na die tien jaar failliet ging. “Ik kon meteen bij Van der Werf terecht. En zet je duidelijk in het verhaal dat het me harstikke goed bevalt? Overal is wel eens wat hè? Behalve bij Van der Werf. Daar is nooit wat! Ik kan heel goed met de mannen opschieten. Van mij hoeft er de komende tien jaar niks meer te veranderen.”

Jan zit ieder jaar vanaf 1 februari tot ongeveer eind juni met zijn kraan in het grondverzet en vanaf eind juni tot eind januari maakt hij onder andere watergangen schoon. Jan: “Sinds een jaar of vijf zit ik vanaf juni altijd in Veendam en de gemeente Pekela. Krijg ik nu trouwens ook loonsverhoging of zo? Ik krijg er wel een ouwelullendag bij zeker? Nee maar zonder gekheid: Van der Werf heeft gewoon alle honderd punten, het is hier hartstikke mooi. Anders blijf je ook geen dertig jaar bij een werkgever natuurlijk. Toen ik dertig jaar terug begon was dat nog voor Van der Werf senior. Rob zat toen nog op school, dat was nog een broekie. Langzamerhand namen Rob en Jan het over. Met mijn vijfentwintigjarig jubileum heb ik echt een megafeest gehad trouwens. Met dertig jaar doen ze dat niet geloof ik. Maar als alles goed gaat maak ik veertig jaar ook vol en kunnen we dan feestelijk afscheid nemen. En schrijf nog maar even duidelijk op dat het mij hier super bevalt!”

Natuurlijke speeltuin Assieshof Loppersum

By Nieuws

De aanleg van een natuurlijke speeltuin bij de Assieshof is bijna voltooid. Momenteel zijn we bezig met het inzaaien van de laatste gedeelten.

Het plan is om kinderen, ouderen en natuur samen te brengen op een mooie plek. De speeltoestellen worden gemaakt van Robinia hout wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Ook zullen er bomen herplaatst gaan worden. In de speeltuin komen oa een kabelbaan, klim-en klauterbos, waterpomp,een rolstoeltoegankelijke zandtafel, een bandenkruip en nog heel veel meer uitdagende toestellen te staan.

De stichting Loppersum Speel hoopt eind oktober de speeltuin te kunnen openen