Skip to main content

Vanaf april dit jaar is de samenwerking voor wat betreft de uitvoering van het gehele groenonderhoud voor de gemeente Loppersum met het SW bedrijf Fivelingo een feit. Koenraad en Bert verzorgen samen met 12 collega’s van Fivelingo het complete onderhoud. Op de foto ziet u de kerels die de genoemde werkzaamheden uitvoeren.

Rob van der Werf: “In het verleden heb ik me wel eens kwaad gemaakt over het feit dat een bedrijf als Fivelingo zich als ondernemer opstelde in de markt die wij met ons bedrijf bedienen. Ik ervoer dit als oneerlijke concurrentie. Een sw-bedrijf wordt immers uit overheidsgelden betaald en heeft niet de ondernemingsrisico’s die wij als regulier groenbedrijf wel hebben. Wij moeten onze investeringen en loonkosten uit eigen gelden betalen. Maar dat ging ook weer over. Als ondernemer moet je oplossingen bedenken. Aan kwaadheid heb je niets. Samenwerking of overleg, vind ik, is altijd de betere optie. Dus zijn wij met Fivelingo om tafel gaan zitten. Daar is veel uit voortgekomen. Er werd iemand vanuit Fivelingo bij ons gestationeerd die de groenervaring en -bagage meebracht die wij zochten. Hij werkt nog steeds bij ons. Maar wat er ook uit voortkwam, was meer wederzijds begrip. Daar heb je ook wat aan. Laat ik een voorbeeld geven… In veel aanbestedingen is een paragraaf met een mvo-verplichting opgenomen waaraan je als uitvoerder moet voldoen. Zo’n paragraaf kan te maken hebben met invulling op het gebied van verantwoord flora- en faunabeheer, maar ook met een sociale invulling – zoals de inzet van herintreders. Ik kan begrijpen dat een overheidsinstelling in zee wil gaan met een bedrijf als Fivelingo met het oog op die sociale aspecten, ook al kunnen wij het werk scherper aanbieden. In het verleden was ik teveel van puur financieel-economische ondernemersargumenten uitgegaan: kwalitatief hoogwaardig werk leveren tegen een goede prijs. Dat was – en is – onze sterkste kant.

“Ik geloof in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons is het geen modeverschijnsel. Wij willen er ook bedrijfskundig inhoud aan geven. Daar waar we kunnen. Als ondernemer wil ik dat onze eigen organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. In dit kader hebben we onlangs nóg twee mensen via Fivelingo in onze organisatie opgenomen. Eigen medewerkers vinden het veelal geen enkel probleem om te werken met mensen met een beperking. Het zijn gewoon nieuwe, verse collega’s. Iedereen die nieuw binnenkomt, moet worden ingewerkt; nieuwe mensen moeten altijd even wennen, toch? Elke mens heeft sterke en zwakkere kanten. Het prettige van Fivelingo is dat ze je bijstaan. Tips geven. Bovendien, na het gesprek met Fivelingo heb ik sterk de indruk gekregen dat we collega’s zijn en geen concurrenten. We kunnen terugvallen op elkaars expertise, bijspringen waar nodig. Werken met Fivelingo is samenwerken. En dat bevalt prima.”

Leave a Reply