Skip to main content

De flora en fauna wet is in werking getreden in april 2002.

Het is een kaderwet, dat wil zeggen dat de wet alleen de hoofdlijnen van de regels bevat.

De wet is bedoeld om alleen inheemse soorten te beschermen.

In februari 2005 is de wet door een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB artikel 75, aangepast en is het in een aantal situaties niet meer nodig om ontheffing aan te vragen.

Onder andere bij bestendig beheer van het groen in de openbare ruimte, hiervoor is door de VHG en Vereniging Stadswerk de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen opgesteld. Een werkdocument hoe te handelen bij het onderhoud van groen in de openbare ruimte met betrekking tot beschermde flora en fauna.

Gedragscode groen.nl is een site waar u op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen en waar u met het programma eenvoudig zelf een plan van aanpak kan samenstellen.

Klik hier voor de website

Leave a Reply