Skip to main content

Verbod op gewasbeschermingsmiddelen per najaar 2017

Staatssecretaris Mansfeld heeft op 3 september een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over haar ambities ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierin blijkt dat het beleid wordt aangescherpt. Omdat de meerderheid van de Kamer het verbod versneld wilde invoeren, koerst de staatssecretaris op het volgende scenario:

November 2015:

Verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (m.n. onkruidbestijdingsmiddelen) op verhardingen, buiten de landbouw.

Verbod op particulier gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen

November 2017:

Uitbreiding van het verbod van professioneel gebruik naar sport- en recreatieterreinen.

 

Wij zullen dit onderwerp nauwgezet volgen en het gesprek aangaan met onze opdrachtgevers. Op termijn informeren we u en komen wij met een voorstel waarmee we anticiperen op het aanstaande verbod.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.

Leave a Reply