Skip to main content

Uit onze samenwerking met SW bedrijf Fivelingo ontstaan mooie dingen. Gerooide bomen worden bijvoorbeeld niet langer gekloofd, maar tot nieuwe producten als picknickbanken verwerkt.

In de steeds intensievere samenwerking tussen Fivelingo en Groenvoorziening A.J. van der Werf BV zitten alleen maar kansen en mogelijkheden, denkt Peter van Tholen, unitmanager groen van Fivelingo. Zowel op sociaal als op bedrijfseconomisch vlak. Peter: “Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om met verrassingen te komen die een meerwaarde hebben. Sinds afgelopen najaar kijken we binnen Fivelingo op een andere manier naar vrijkomende materialen. Want we vinden het jammer alles maar te verkleinen, te verbranden of te composteren”.

Nieuwe productlijn

Bij veel groenklussen komt stamhout vrij dat altijd netjes gekloofd werd, maar dat nu steeds meer verwerkt wordt op de houtafdeling van Fivelingo, waar medewerkers, al dan niet in een leeromgeving, enthousiast aan de slag gaan met het hout. Zo is een heel nieuwe productlijn ontstaan. Peter: “Inmiddels leveren we met grote regelmaat picknickbanken en tweezitsbanken, maar ook Zweedse fakkels en eierstandertjes”.

Meerwaarde

Wij konden door dit initiatief onlangs picknickbanken leveren aan vakantiepark Het Land van Bartje. Door anders om te gaan met wat eerder als afval werd gezien, ontstaan mooie nieuwe producten. En bovendien leer- en ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als samenwerkingspartner houden wij al vooraan in het werk rekening met hoe bomen worden verwijderd. Zo ontstaat een voorraad bouwmaterialen die later ter hergebruik in een project van Fivelingo terug kan komen. Sommige mensen noemen dit cradle to cradle, duurzaam, of social return on investment, zegt Peter. “Maar wij van Fivelingo noemen het gewoon Trash-Cash. Voor zowel aannemer als eindgebruiker een mooie manier om op duurzame wijze meerwaarde te geven aan projecten.”

Leave a Reply