Skip to main content

BEWONERS NEMEN GEMEENTELIJK GROEN OVER

Ruim 30 bewoners van De Populieren in Bedum zijn sinds kort een lapje grond rijker. Zij zorgen vanaf half mei voor het beheer en onderhoud van een gemeentelijke groenstrook die grenst aan de Waldadrift. De wat rommelige beplanting in de strook is opgeruimd; een fraaie haag is er voor terug gekomen.

Dat had een wat officieel tintje: wethouder Johannes de Vries en buurtbewoner Stef van Zuiden plaatsten de haag. Ze werden geassisteerd door medewerkers van Groenvoorziening Van der Werf uit Bedum.

De overname van het groen past in het kader van de wijkaanpak voor ‘Plan Oost’ in Bedum. Het initiatief was afkomstig uit de bewoners van De Populieren. Met name Stef van Zuiden heeft zich er hard voor gemaakt.

Wethouder Johannes de Vries over de ontwikkelingen: “Prima zaak dat buurtbewoners het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen over nemen. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid bij de buurt. En, eerlijk is eerlijk, afstoten van gemeentelijk groen scheelt ons in de portemonnee. Dat is in deze tijden ook niet onbelangrijk. De bewoners krijgen er een ruimere tuin voor terug”

De Vries zou het principe dat buurtbewoners het groenonderhoud overnemen ook elders willen invoeren. Maar hij plaatst ook kanttekeningen: “Als je dat doet dan moet iedereen uit de buurt of straat er achter staan. Het kan niet zo zijn dat de ene helft het groen keurig onderhoudt en de andere helft geen hand uitsteekt. Dat levert een rommelig beeld op. Het is met zijn allen of helemaal niet.”

De wethouder vervolgt: “We willen in beginsel altijd een groene afscheiding. Maar soms kan dat niet vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Op sommige locaties willen een strook groen houden als buffer tussen de bebouwing en het landschap.”

De wijkaanpak wordt uitgebreid. In de Zeeheldenbuurt aan de westkant van Bedum zijn al oriënterende gesprekken met straatbewoners gevoerd.

Leave a Reply