Skip to main content

Het maaisel uit de bermen van provincie Drenthe wordt voortaan omgezet in gas. Dat heeft de provincie vorige week bekendgemaakt.

Het door ons gemaaide gras in de provincie werd tot voor kort gecomposteerd, totdat de provincie dit voorjaar de markt uitdaagde een duurzaam alternatief te presenteren. De nieuwe manier van hergebruik levert waarschijnlijk zo’n 150.000 m3 groengas op.

“Een deel van het provinciale wagenpark rijdt op groengas”, vertelt gedeputeerde Henk Brink van verkeer. “Op deze manier rijdt de provincie als het ware op het eigen bermmaaisel. We willen toe naar een Drentse biobased economy. Daarom wordt ook een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel – 10 procent – beschikbaar gehouden voor ondernemers in Drenthe, die andere innovatieve pilotprojecten uitvoeren waarbij maaisel wordt hergebruikt.”

Leave a Reply