Skip to main content
Onkruidbestrijding

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor…

By 12 november 2015No Comments

Bron: Tuin en Landschap

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, op basis van een toetsing van onderzoek van het IARC.

De Europese Commissie heeft in april dit jaar de EFSA gevraagd om onderzoek van het IARC (International Agency for Research on Cancer) te onderwerpen aan een peer review. In haar onderzoek concludeerde het IARC dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is.

De EFSA concludeert nu, aan de hand van deze peer review of toetsing, dat er op dit moment geen bewijs is om glyfosaat te classificeren als mogelijk of waarschijnlijk kankerverwekkend.

Gegevens
Volgens EFSA ontbreken in het onderzoek van het IARC gegevens op basis waarvan de conclusie kan worden getrokken dat glyfosaat kankerverwekkend is. Er zouden dan ook aanvullende tests moeten worden uitgevoerd om een dergelijke conclusie te kunnen trekken.

Uitgaande van de bestaande gegevens heeft de EFSA geen acute dreiging voor de volksgezondheid kunnen vaststellen. Er is ook aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of er milieuvervuiling plaatsvindt door glyfosaat via afwatering van verhardingen.

Het gevaar voor water- en bodemorganismen en voor bestuivers als bijen en andere insecten is volgens de EFSA laag. Om het effect op plantenetende zoogdieren en insectenetende vogels te bepalen is aanvullend onderzoek nodig.

Herbeoordeling
De huidige toelating van glyfosaat loopt tot 31 december 2015. De Europese Commissie heeft in september de toelating verlengd tot juni 2016, om zo bij de herbeoordeling de EFSA-studie mee te kunnen nemen.

Leave a Reply