Skip to main content

We hebben een nieuwe machine aan ons assortiment toegevoegd, namelijk een Deltrak 2.5 Rupsmaaier.  Deze radio grafische bestuurbare Irus Deltrak maaier is uitermate geschikt voor het maaien of klepelen van taluds of dijken. Ook bij natte terreinsomstadnigheden kan hij zeer goed uit de voeten.