Skip to main content

Door deze afname zijn wij partner van Green Deal en hebben de ambitie steden en dorpen de komende drie jaar groen, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Overal in Nederland laten bewoners zien dat ze veel waarde hechten aan natuurlijk groen. De lijst met iniatiefnemers voor meer natuur is dan ook al lang. De Green Deal wol de sociale, ecologische en economische waarde van natuurlijk beheerd groen verhogen door 1.000 ha. stedelijke natuur te ontwikkelen. Ook is gebleken dat natuurlijk beheerd groen:

  • Houdt steden/dorpen leefbaar in tijden van hitte en regen
  • Verhoogt de biiodiversiteit. Veel dieren (vlinders, vogels) zijn steeds afhankelijker van groen in een stad of dorp om te kunnen (over)leven.
  • Verbetert de kwaliteit van de leefomgeving
  • Bevordert de sociale cohesie
  • Verhoogt de productiviteiten van werkenden die uitkijken op groen
  • Verhoogt de waarde van vastgoed

WJH_44893

Mocht u interesse hebben in dit initiatief neem u dan gerust contact met ons op.