Skip to main content

IMG_0573Auditor Dhr. C. Pen van C-Plus in gesprek met onze medewerkers tijdens de audit.

 

Afgelopen vrijdag hebben wij de audit voor de derde trede van de CO2 prestatieladder succesvol afgerond. Uiteraard zijn wij zeer trots op het behaalde resultaat.

Maar wat is nu eigenlijk de CO2 prestatieladder?

 • De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2- Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.
 • Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten.
 • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
 • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.
 • De ladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. Bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder ervaren het als een investering die zich terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.
 • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers en ketenpartners – te kennen;
 • Constant te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de eigen projecten én in de keten terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is dat op de hogere niveaus van de ladder onderscheidend vermogen tussen de bedrijven gewaarborgd blijft;
 • Bedrijven te stimuleren om reductiemaatregelen te formuleren en uit te voeren;
 • De verworven kennis transparant te delen;
 •  Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
 • Hoe werkt de CO2-Prestatieladder? De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder kent vijf treden of vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management hoe groter het voordeel bij een aanbesteding van een project. Managementsysteem De CO2-Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering leidt.