Skip to main content
Geen categorie

Wijkdeal de Wijert

By 28 juni 2018No Comments

Logo-GCWK-transparant-PNG-1030x405                        logo-wijkdeal-wit-oranje              SWO Samen in het groen

 

Aanbod uitvoering Wijkdeal De Wijert, onderdeel “Groen en Buitenzijn”

Inleiding

Vanaf begin 2016 is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier betrokken bij activiteiten in Helpman en De Wijert, met de Innovatiewerkplaats Helpman de Wijert en het coöperatieve Fruitcafé De Helpende Hand als aansprekende resultaten. Hierbij besteedt zij extra aandacht aan arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Op 6 juli 2017 hebben de gemeente Groningen en Terra het Convenant Buurtsamenwerking Zuid ondertekend. Medio 2018 heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zich formeel bij het convenant aangesloten. In de afgelopen periode heeft de gemeente Groningen een intensief en inspirerend proces samen met bewoners, ondernemers, scholen en organisaties in de wijk de Wijkdeal De Wijert tot stand gebracht. Deze omvat een vijftal thema’s, waaronder “Groen & Buitenzijn”. De wijkbewoners hebben door middel van een stemming aangegeven waar hun prioriteiten liggen. Nu komt het aan op het aanpakken van de geprioriteerde projecten.

 

Groen & Buitenzijn

“De wens is om in een groene wijk De Wijert te wonen met een hoog niveau van groenonderhoud en schone straten met bankjes om elkaar te ontmoeten. Er zijn sport- en spelmogelijkheden voor alle leeftijden en er wordt een creatieve of sociale invulling gezocht voor braakliggende terreinen. Naast veel ‘kijkgroen’ wordt geïnvesteerd in gebruiksgroen, zoals fruitbomen, verticale tuinen en bloemen. Elk jaar zorgt een oogstfeest voor saamhorigheid en plezier.” Vanuit dit perspectief zijn projecten geformuleerd en door de wijk geprioriteerd. De projecten van “Groen en Buitenzijn” zitten hoog in de toptien.

Top 10

 

Bokej deel 2

 

Boekje deel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnership

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft de afgelopen 2,5 jaar een goede werkrelatie opgebouwd met de gemeente Groningen en overige partijen in Groningen Zuid. Vanuit de veelheid en diversiteit van haar leden is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in staat de geprioriteerde projecten van “Groen & Buitenzijn” uit te voeren en daarmee blijvende meerwaarde te bieden voor de wijk. Zij biedt bij deze haar partnership aan voor de uitvoering van de Wijkdeal De Wijert.

 

Aanbod Groen en Inclusief

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier biedt aan de initiële werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de blijvende beschikbaarheid van de voorzieningen voor de wijkbewoners. In de uitvoering van de werkzaamheden worden in totaal 20 personen in een participatiebaan aangenomen. Door middel van een BBL-opleiding verwerven zij een beroepskwalificatie en een betaalde baan in de groene sector. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de vermindering van het tekort aan vaklieden in de Groen-branche.

 

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van de vijf projecten van “Groen & Buitenzijn”, nader te specificeren in overleg met Stadsbeheer. Het regulier onderhoud na oplevering van de resultaten geschiedt door Wijkbeheer van de gemeente Groningen.

 

Projectorganisatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een ‘procesaanpak’, waarin de Gebiedscoöperatie Westerkwartier met haar in aanmerking komende leden de projecten uitvoeren en de gemeente Groningen als subsidiegever haar randvoorwaarden inbrengt.

De projectorganisatie omvat een stuurgroep en een coördinatieteam/projectgroep.

 

Stuurgroep       

  • Gebiedscoöperatie Westerkwartier
  • Gemeente Groningen, Wijkbeheer

 

Coördinatieteam/projectgroep.

  • Projectleider (Gebiedscoöperatie Westerkwartier)
  • Experts Wijkbeheer gemeente Groningen
  • TerraNext
  • Vertegenwoordigers uitvoerende partijen

 

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018 2019

 

Slot

Met het bovenstaande aanbod verwachten wij de productieve samenwerking die de afgelopen jaren gegroeid is tussen de Gemeente Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier te bestendigen en verder uit te bouwen.