Skip to main content

De Wijert in Groningen Zuid is één van de vier aangewezen prioritaire wijken in Groningen in het kader van de wijkvernieuwing. Wijkvernieuwing is allang niet meer alleen een fysieke ingreep in het woningareaal maar een integrale benadering van fysieke, sociale en economische ontwikkeling.  De aanwijzing is het gevolg van de analyse dat er in deze wijken sprake is van een achterblijvende   ontwikkeling van de wijk ten aanzien van het Groninger gemiddelde.  Deze ontwikkeling van wijken wordt gemonitord in leefbaarheidsbarometers, wijkkompassen en is een weergave van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens op alle terreinen die invloed hebben op de leefbaarheid van de wijken.

Drie jaar geleden heeft het college van de gemeente Groningen een convenant gesloten met het onderwijs om op zoek te gaan naar verbindingen met ondernemers en bewoners die in de wijk belangen hebben en bij kunnen dragen aan de positieve ontwikkeling van de wijk. Dit is de Buurtsamenwerking Wijert/Helpman, hoofdkwartier van deze samenwerking is gevestigd in De Wijert aan de van Schendelstraat 9.

Om deze samenwerking ook daadwerkelijk effectief te kunnen richten op de opgaven in de wijk heeft de raad van de gemeente Groningen opdracht een experiment in De Wijert te doen met als achtergrond de vernieuwing van lokale democratie door de agenda van de wijk samen te laten stellen door alle belanghebbenden in de wijk. Deze samenspraak tussen alle partijen in de wijk is de Wijkdeal de Wijert genoemd.

De wijkdeal omvat vijf thema’s en tweeëntwintig verzamelprojecten. Alle belanghebbenden in de wijk hebben hieruit hun prioriteit kunnen kiezen in een stemweek in november 2017.  In de Top 10 van deze stemweek waren alle vijf projecten van Groen en openbare ruimte. Ze maakten zelfs vier van de top vijf uit.

 

Een groene, schone en veilige leefomgeving wordt door de betrokkenen dus niet alleen sterk gewaardeerd maar wordt zelfs als prioriteit verkozen. Daarnaast blijft het gegeven dat er in De Wijert maar ook in andere delen van de gemeente Groningen een grote groep burgers zijn die aan de zijkant van de maatschappij staan.

Dit zijn de belangrijkste redenen voor de Gemeente Groningen, TerraNext (volwassen onderwijs Terra) en drie grootgroenvoorzieners, Oosterhof Holman Groen BV, Groenvoorziening A.J van der Werf, SIGHT Landscaping (afgekort SWO)  om een verkenning aan te gaan om tot een innovatieve groene samenwerking te komen die kan acteren op de agenda van de wijk.