Skip to main content

PSO

Social Return en de PSO

Wat is Social Return on Investment (SROI), Social Return? Social Return of SROI bij aanbestedingen is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Overheden zoals gemeenten vragen bij overheidsopdrachten (inkopen en aanbestedingen) aan hun leveranciers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie zolang zij een overheidsopdracht van de gemeente uitvoeren. Dit wordt ook wel Social Return of SROI (Social Return on Investment) genoemd.

Social Return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contracteis en is dan niet vrijblijvend, anders gezegd: de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom of subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. Het begrip Social Return lijkt een containerbegrip door de diversiteit van gebruikte toepassingsvormen en definities door diverse overheden.

Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen!

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen. Het bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is van enorm belang voor de maatschappij. Hoe kunnen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie of arbeidshandicap op een duurzame en kwalitatief goede manier aan het werk? Het woud van complexe wet- en regelgeving, vele afkortingen en een diversiteit aan definities werpt onbedoelde hindernissen op. Diepgaande kennis van de materie, publiek-private samenwerking en duidelijk beleid zijn nodig om er nog meer gevoel bij te krijgen en om sociaal en inclusief ondernemen nog beter te integreren in het gemeentebeleid. De VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft april 2018 een Handreiking Social return gepubliceerd waarbij rekening wordt gehouden met deze componenten. Ook zijn er Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken, mogelijk gemaakt door de CROW. Lees hier meer over de toepassingsmogelijkheden van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten.

 

IMG_1004