Skip to main content

De verduurzaming van onze organisatie is al jaren geleden in gang gezet.
Het afgelopen jaar is deze verduurzaming, met het elektrificeren van ons wagenpark en de uitbreiding van ons elektrisch gereedschap, in een stroomversnelling geraakt.
Ook zijn er inmiddels 140 zonnepanelen op onze daken geplaatst zodat we deze auto’s en ons elektrisch handgereedschap op kunnen laden met zelf opgewekte groene stroom.
Voor aankomend voorjaar staat er, naast onze CO2-prestatieladder niveau 5, een nieuwe waarborging van onze milieuprestaties op stapel in de vorm van een ISO-14001-certificaat waarmee we voorsorteren op de nieuwe Omgevingswet. Ook hebben wij inmiddels onze eerste bussen in gebruik genomen die op 100% non-fossiele brandstof rijden.
Zo maken we ons bedrijf en ons milieu ieder jaar toekomstbestendiger. Dat is onze kracht!