Skip to main content
Nieuws

Schoon water, zonder overlast

By 29 augustus 2013No Comments

Vanaf begin september worden de vijvers, sloten en kanalen in de stad Groningen en omgeving schoongemaakt. Zo wordt gezorgd dat de aan- en afvoer van water niet belemmerd wordt. Voor overlast door de werkzaamheden hoeven omwonenden niet bang te zijn.

GRONINGEN – Het onderhoud aan de vijvers en watergangen in de stad en omgeving wordt uitgevoerd door Groenvoorziening A.J. van der Werf BV uit Bedum, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. De gemeente Groningen is nauw betrokken.

Bij het woord werkzaamheden wordt al gauw aan overlast gedacht. Troep langs de waterkant, geluidsoverlast en beschadiging van bijvoorbeeld plantsoenen door zware machines. Maar het waterschap, de gemeente en Van der Werf doen er alles aan om overlast te beperken én bovendien de natuur te sparen.

Overlast voorkomen

Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen: er wordt gewerkt van 7.00 tot 18.00 uur, maar voor negen uur ’s ochtends wordt niet in de directe omgeving van woningen gewerkt. Voor maaiafval langs de waterkant wordt enig begrip gevraagd. Rob van der Werf, directeur van Groenvoorziening A.J. van der Werf BV: “Mensen vragen vaak waarom het maaisel niet meteen wordt opgeruimd. Dat heeft te maken met onze Flora- en faunawetgeving. Kikkers en andere dieren die zich in het maaisel bevinden moeten een aantal dagen de tijd krijgen om hun plekje weer te zoeken. Na maximaal een week is alle slootballast en maaiafval opgeruimd”.

Geen schade

Schade door werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen. In sommige gevallen kan met een maaiboot gewerkt worden waardoor niet over omliggende gazons gereden hoeft te worden. Kan het niet anders, dan wordt zo voorzichtig mogelijk te werk gegaan. Mocht er toch schade ontstaan dan herstelt Van der Werf die met de eigen hoveniersafdeling van het bedrijf.

Bert Buitenwerf, uitvoerder bij het waterschap Noorderzijlvest: “Het lijkt soms misschien alsof we er niet bewust mee bezig zijn als mensen ons zien met grote kranen en machines, maar dat is absoluut wel zo. Soms moet je nou eenmaal met een zware machine over een keurig gemaaid gazon: de tijd dat alles met de hand kon is echt voorbij. Maar we doen er alles aan om schade zoveel mogelijk te beperken”.

Schoon water versus natuur

Het waterschap wil schoon water, de gemeente Groningen wil zoveel mogelijk natuur behouden. Verschillende belangen die nog wel eens botsen, maar daarom werken het waterschap, de gemeente en Van der Werf intensief samen. Er wordt vaak overlegd om steeds tot een goede middenweg te komen. Hemmo Jager, technisch specialist Ecologie bij de gemeente Groningen werkt aan natuurbeheer en natuurontwikkeling in de stad. Hemmo: “Het sloten- en vijverbeheer is zoveel mogelijk aangepast aan ons ecologisch beleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er heel veel gefaseerd gemaaid wordt. We laten wel eens wat staan waar het waterschap het liever ziet verdwijnen, maar in overleg met elkaar komen we de laatste jaren goed tot compromissen”.

Natuurbehoud

Omdat er zoveel mogelijk gefaseerd gemaaid wordt, wordt nooit alle vegetatie uit bijvoorbeeld grote vijvers verwijderd. Zo blijft ook in stedelijk gebied nog wat natuurwater behouden. Niet iedereen is daar blij mee, soms krijgt het waterschap er klachten over. Bert: “De ene inwoner heeft het liefst dat we alles laten staan, terwijl de ander zegt: haal het allemaal maar weg, we willen de boel schoon hebben. Daar moet je een middenweg in vinden”. Alles ‘keurig strak en schoon’, gaat in ieder geval niet meer op in deze tijd, zegt Bert. “Voor ons als waterschap is het allerbelangrijkste dat we een goede aan- en afvoer van water in Groningen hebben. Maar we proberen de natuur zeker te behouden waar dat kan”.

Leave a Reply