Skip to main content

Vanmiddag is op de gemeentewerkplaats van de gemeente Loppersum het meerjarig contract ondertekend betreffende het groenonderhoud. Het betreft het totale onderhoud van openbaar groen van de gemeente Loppersum en haar 17 dorpskernen. Wij bedanken Fivelingo en de gemeente Loppersum in het door hen in ons gestelde vertrouwen.

Alle medewerkers van Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV zijn er van overtuigd dat de continuïteit van de organisatie alleen is gewaarborgd met een tevreden klant. Dat betekent dat alle medewerkers in alle lagen van de organisatie er op gericht zijn te voldoen aan de wensen van de klant. Dit klantgericht werken is een speerpunt in de bedrijfsfilosofie van Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV.

Betrokken

Fivelingo en Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV willen graag naast een uitvoerende partij, tevens een partij zijn die samen met de opdrachtgever meedenkt en meehelpt vraagstukken uit te werken en in te vullen op alle niveaus. Dit houdt in dat uitvoerende medewerkers meedenken om overlast voor burgers en verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ook is het mogelijk dat de werkvoorbereider met de opdrachtgever zal meedenken over de wijze van de uitvoering of over bijvoorbeeld optimalisering van de inrichting.

Fivelingo is een werk-leerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en daarnaast bieden we MBO-4 leerlingen de kans om bij ons stage te lopen. Binnen Fivelingo worden deze medewerkers door middel van een diverse vakgerichte- en persoonsgebonden opleidingen in combinatie met specifieke werkervaring klaargestoomd om in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen. De samenwerking die Fivelingo met diverse marktpartijen heeft, vergroot de kansen op uitstroom.

Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV is betrokken bij de opleiding van scholieren voor het groenbedrijf. Hiertoe is Groenvoorziening A.J. v/d Werf BV een erkend leerbedrijf voor VMBO en MBO scholieren.

Betrouwbaar

Afspraak is afspraak is hierbij een belangrijk item. En daarbij is meer van toepassing dan het op de juiste manier uitvoeren van snoeiwerkzaamheden, het maaien, het onderhouden van graskanten, het onderhouden van sportvelden, het verwijderen van ongewenste kruiden, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van de prullenbakken. Betrouwbaar betekent voor ons met betrekking tot dit project:

 De kwaliteit leveren die is afgesproken.

 Het houden aan de gemaakte afspraken in werkbesprekingen en bouwvergaderingen.

 Veilig werken en tijdens de werkzaamheden rekening houden met de gebruikers en voorbijgangers.

 Het werken volgens de voorschriften van het bestek.

Bij betrouwbaarheid behoort ook het elkaar kennen en van elkaar weten waarmee je bezig bent. Daarom bent u ook te allen tijde welkom op onze bedrijven om nader kennis te maken met de organisatie, de werkzaamheden en de projecten die wij uitvoeren.

Leave a Reply