Nieuws

Adoptie rotondes Bedum

By Nieuws

Groenvoorziening A.J. Van der Werf BV ‘adopteert’ rotondes in Bedum

 Achtergrond

Het groenbudget van veel gemeenten staat onder druk. Ook de gemeente Bedum is doorlopend op zoek naar manieren om de kosten van het groenonderhoud te drukken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het ‘adopteren’ van rotondes gebeurt in meer Nederlandse gemeenten. Bedrijven die een rotonde adopteren dragen zorg voor het onderhoud en mogen in ruil hiervoor bescheiden reclame-uitingen plaatsen op deze rotonde.

DSC_0165

 Adoptieplan

Groenvoorziening A.J. van der Werf BV heeft in februari van dit jaar een overeenkomst gesloten met de gemeente Bedum. In ruil voor het opnieuw inrichten en het onderhouden van de rotondes in Bedum mogen er op elke rotonde 4 reclameborden worden geplaatst. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 5 jaar.

Partners

De 2 geadopteerde rotondes liggen aan de belangrijkste toegangswegen naar het dorp. Het was dan ook geen probleem om binnen ons netwerk nog 7 bedrijven te vinden die ook graag hun reclame-uitingen op de rotondes wilden plaatsen. Wij hebben hiervoor overeenkomsten gesloten met: Abiant Uitzendgroep, ODN Oil, Bakkerij Klaes Hoekstra, Administratiekantoor Woldendorp, Autobedrijf Velting, Van Bruggen Bestratingen en Bike Store Kuiper. Iedere 6 weken worden de borden gerouleerd, waardoor de reclame van elk bedrijf even lang op de beste locatie zichtbaar is.

Aanleg: VitaalGroen!

VitaalGroen is ons verrassend kleurrijke beplantingsconcept dat de biodiversiteit stimuleert en de belevingswaarde van tuin, park en woongebieden vergroot. Ook de 2 rotondes in Bedum zijn ontworpen en ingericht volgens deze richtlijnen. VitaalGroen kenmerkt zich door grote vlekken vaste planten, waarbij siergrassen als Pennisetum en Miscanthus veelal een bepaalde structuur vormen. Hierbij is het belangrijk dat iedere plantsoort vanuit minimaal één van de zijden bereikbaar blijft. Zodoende is er altijd een mogelijkheid om tussentijds in te grijpen met een beheermaatregel als het terugzetten en doormesten van de soort.

Hier leest u alles over VitaalGroen: 

 

Luzula                                                                                                      Pennisetum

Online magazine Groencollectief Nederland

By Nieuws

Wij zijn partner van Groencollectief Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van (7) regionaal opererende zelfstandige bedrijven, allen toonaangevend op het gebied van professionele groenvoorziening.

In ons nieuwe online magazine leest u over actuele en interessante onderwerpen rondom (openbaar) groen. Mogen we u informeren en inspireren?

In deze tweede uitgave:

 • Waterinfiltratie (pagina 3)
 • De nieuwe wet natuurbescherming (pagina 4)
 • Groen bermgras, ook voor duurzame energie (pagina 5)
 • Nieuwe App als groene innovatie (pagina 6)
 • Onderhoud sportvelden (pagina 7)
 • Rupsmaaier voor nat terrein (pagina 8)

>>Lees het magazine

Veel leesplezier!

Certificaat Co2 prestatieladder trede 3 behaald!

By Nieuws

IMG_0573Auditor Dhr. C. Pen van C-Plus in gesprek met onze medewerkers tijdens de audit.

 

Afgelopen vrijdag hebben wij de audit voor de derde trede van de CO2 prestatieladder succesvol afgerond. Uiteraard zijn wij zeer trots op het behaalde resultaat.

Maar wat is nu eigenlijk de CO2 prestatieladder?

 • De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2- Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.
 • Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten.
 • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
 • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.
 • De ladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. Bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder ervaren het als een investering die zich terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.
 • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers en ketenpartners – te kennen;
 • Constant te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de eigen projecten én in de keten terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is dat op de hogere niveaus van de ladder onderscheidend vermogen tussen de bedrijven gewaarborgd blijft;
 • Bedrijven te stimuleren om reductiemaatregelen te formuleren en uit te voeren;
 • De verworven kennis transparant te delen;
 •  Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
 • Hoe werkt de CO2-Prestatieladder? De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder kent vijf treden of vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management hoe groter het voordeel bij een aanbesteding van een project. Managementsysteem De CO2-Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering leidt.

 

Social Return Award van de gemeente Groningen

By Nieuws

Donderdag 2 juni hebben wij van de gemeente Goningen de Social Return Award mogen ontvangen. De Social Return Award is in het leven geroep door de gemeente Groningen om hiermee ondernemers in het zonnetje te zetten voor de manier waarop ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken in hun bedrijf.

Wethouder Roeland van der Schaaf  “Dit bedrijf laat op inspirerende wijze zien dat zij maatschappelijke doelen kunnen combineren mer de eigen bedrijfsvoering”.

Social Return Award mei 2016sa3

Uiteraard zijn we zeer trots op deze onderscheiding.

social return award van der Werf mei 2016

 

Gebruiksverbod onkruidbestrijding verhardingen

By Nieuws

Gebruiksverbod voor middelen op verhardingen gaat 31 maart in

verbod

Met ingang van 31 maart mogen professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen meer toepassen. Dat staat in het wijzigingsbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden dat woensdag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vorige week werden al de uitzonderingen op het gebruiksverbod gepubliceerd. Met de publicatie van het nieuwe besluit wordt het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een feit.

Het verbod geldt nu nog alleen voor verhardingen. Per 1 november 2017 wordt het verbod uitgebreid naar niet-verhardingen. Hiermee valt ook het gebruik van middelen tegen schimmels, emelten of engerlingen onder het verbod, behalve in uitzonderingsgevallen zoals sportterreinen en golfbanen.

Laagrisicomiddelen
Met de publicatie van het gewijzigde besluit lijkt er ook duidelijkheid te komen over de zogenoemde laagrisicomiddelen. In het besluit staat dat „exclusief gebruik van dergelijke middelen op verhardingen […] onvoldoende past in het streven naar een duurzaam gebruik van gewabeschermingsmiddelen”. Hiermee lijkt ook in de toekomst een toepassing voor deze middelen van de baan, behalve in uitzonderingssituaties.

Opdrachtgevers waar wij onkruidbestrijding op verhardingen uitvoeren, ontvangen binnenkort nadere informatie van ons

Terrasreiniger voor bestrating

By Nieuws

Met een hogedrukspuit kunt u eenvoudig uw tegels of bestrating schoonspuiten, maar met onze terrasreininger wordt het schoonmaken nog eenvoudiger.

Het voordeel van onze terrasreininger is dat er geen vuil opspat tegen het terrasmeubilair of de muren. Hieronder ziet u de resultaten van het schoonmaken van de bestrating met onze terrasreiniger.

Wenst u gebruik te maken van deze dienst, neem dan gerust contact met ons op.

Aanplanten Wilhelminaboom Vlagtwedde

By Nieuws

Vandaag is op de kruising van de Schoolstraat, Dr. P. Rinsemastraat en Wilhelminastraat een nieuwe kastanjeboom geplant.

Eens stond in veel gemeenten een Wilhelminaboom. Deze werd geplant ter ere van de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Zo ook in Vlagtwedde. Deze boom was tijdens de bezettingsjaren voor de Duitsers een symbool van verzet en moest dan ook worden gekapt.

Later werd door de organisatie van de Landbouwbeurs in Vlagtwedde aan de Dr. P. Rinsemastraat een nieuwe Wilhelminaboom geplant. Deze boom werd, in verband met de historische context, vanwege de bouw van het nieuwe appartementencomplex aan de Dr. P. Rinsemastraat, verplaatst naar de hoek van de Dr. P. Rinsemastraat en de Schoolstraat. Het Wilhelminabankje werd toen teruggeplaatst om de boom.

Helaas overleefde de boom de verplaatsing en de kastanjeziekte niet. Hij bood maandenlang een treurige aanblik in het dorp.

Vandaag werd door wethouder Giny Luth,  leerlingen van groep 7 en 8 van de Clockeslach en juf Esther Wolbers een nieuwe kastanjeboom geplant. Deze Aesculus-flava geeft in mei lichtgele tot diepgele korte pluimen met roze gloed en is minder gevoelig voor de kastanjeziekte.

Ook het bankje wordt teruggeplaatst.