Skip to main content

Portfolio Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Vijverranden opschonen

Herleggen bestrating en aanbrengen nieuwe beschoeiing

Snoeien bomen aan de Emmalaan m.b.v. klimtechniek

Moestuinbakken hersteld en vernieuwd bij het MFC de Wijert

Leveren en aanbrengen nieuwe beschoeiing

Uitdunnen bos achterzijde woning

Natuurwerkzaamheden te Elp

Aanbrengen beplanting Hamburgervijver te Groningen

Natuurwerkzaamheden Staatsbosbeheer te Elp

Snoeiprogramma op het recreatiepark Land van Bartje te Ees

Bosgroepen in Tynaarlo

Renovatie Hamburgervijver te Groningen

Verwijderen beplanting en aanbrengen bomen in Klazieneveen

Opschonen watergangen over bieten die nog in de grond zitten

Aanleg van de tuin en de herinrichting van het schoolplein

Maaikorven watergangen binnen de bebouwde kom

Snoeiwerkzaamheden in Groningen

Respect voor de natuur

Reconstructie van de aanwezige plantvakken Ceramhofje

Kerkhoflaan-Julianastraat-Beastrixstraat in samenwerking met OBS ’t Eenspan

Assisteren bij de boomplantdag in Emmen

Aanbrengen erfafscheidingen bij tijdelijke woningen NCG

Groenonderhoud openbaar groen

Maaikorven watergangen voor overheden

Ecologische oevers uitmaaien met gespecialiseerd licht rups-materieel

Omvormen beplantingsvakken in Appingedam

Onderhoud beplanting stationsplein Bedum

Onderhoud van bermen en watergangen

Leveren aanbrengen graszoden Groningen (Helpermaar)

Aanleg terras en beschoeiing

Onderhoud provinciale wegen van Drenthe

Ecologisch onderhoud

Goed bereikbare plekken onderhouden

Natuurherstel Beetsterzwaag

Snoeien van een monumentale Kastanjeboom in Kantens

Onderhoudswerkzaamheden in het openbaar groen

Groenaanleg Oranjedorpstraat te Nieuw Dordrecht

Aanbrengen keerwand en beschoeiing te Winsum

Klepelen en maaikorven

Aanplant N366 Pekela

Aanleg tuin in Bedum

Onderhoud watergangen Bourtange

Natuurbouwwerkzaamheden Heemtuin Muntendam

E-gamen tijdens het werk

Strand schoonmaken Kardinge en Ruskenveen te Groningen

Maaibestek gemeente Westerkwartier

Maaiwerkzaamheden Houwingeham

Plagwerkzaamheden door het ‘Land van Juffrouw Ali’

Hydrologisch herstel Schoonloo

Adoptie rotondes Bedum

Bermen verlagen

Natuureiland Ooostergast

Gemeente Bedum draagt beheer rotondes over

Herinrichting Poortven Eenum

Almastraat ‘in het groen’

Omvormen gazon naar Bloemenweide

Maaiwerkzaamheden N34 Yde – Borger

Plaatsen kerstboom Grote Markt Groningen

Nieuwe haagmulcher

Beschoeiing Parc Sandur Emmen

Aanleg Vitaalgroen te Middelstum

Aanbrengen bomen Meerstad

Aanleg verhardingen rondom kantoor te Bedum

Aanleg Zwemvijver Landal Green Park Dwergte

Herinrichting tuin Garrelsweer

Verwijderen boom m.b.v. klimtechniek

Groeninrichting Kwekerij Bedum

Baggerwerkzaamheden Gemeente Groningen

Maaiboot

Grondwerk Almastraat

Opschonen bodem Reitdiep

Natuurlijk groen gemeente Loppersum

Groeninrichting Ter Laan IV Bedum

Uniek speeltoestel Landgoed de Berenkuil

Fietspad Plus Bedum – Groningen

Begraafplaatsen Loppersum

Aanleg tuin Beatrixoord te Haren

Gladheidsbestrjiding 2013-2014

Gedragscodegroen

Tractoropstelling Zijldijk

Aanleg Idylle Hunebedcentrum Borger

Werkzaamheden Hyacintstraat Groningen

Plaatsen van speeltoestellen Kompan

Afnemen bermen gemeente Emmen

Kunstgrasveld SV Bedum

Maaikorfseizoen weer begonnen

Maaien gemeente Leek

Heemproject Helpermaar te Groningen

Speelvelden Smilde

Terreinaanleg Stichting Elker

75 jarig jubileum